5

1

88

1

خوانش متونِ آموزشیِ محوری پیش‌نیاز: سطح یک و دو

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه یازدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سیزدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین) 04:00:00

نظرات دوره

5

5
1 ratings
 • 5 ستاره1
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
 1. احمدرضا شریفی پور شیرازی شریفی پور شیرازی8 مرداد 1401 at 12:56
  دوره سوم
  5

  دوره بسیار عالی بود

خوانش متونِ آموزشیِ محوری پیش‌نیاز: سطح یک و دو
پایان رسیده
تا 15 بهمن:
3،740،000 تومان
15% تخفیف
تا 30 بهمن:
3،960،000 تومان
10% تخفیف
تا 15 اسفند:
4،180،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از ۱۹ فروردین تا
 17 تیر (30 اردیبهشت تعطیل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 16:00 تا
 19:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture