درس‌گفتارهای روانکاوی بینش‌نو: ویلفرد بیون

آیا ابهام و رؤیا خود نوعی فهم است؟

در ستايش ناشناختگی: درآمدی بر انديشه ويلفرد بيون (دوره اول)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره پانزدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و سوم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره سيزدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره هفتم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

حرص و حسد در تقابل با سپاس و ادب

عوامل، فرایندها، پیامدها

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و دوم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دورهٔ فشردهٔ ارزیابی و مداخله در خودکشی

ويژه روانشناسان بالينی، روانپزشكان، مددكاران، و مشاوران (12 ساعت آموزش حضوری/آنلاين و 8 ساعت تمرين غير حضوری)

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره دوازدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره چهاردهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و یکم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره دوازدهم/ آنلاین) (۱) + پنجمین دوره کارگاه آنلاین «اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (۲)»

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره یازدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture