سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

سطح چهار. نقشه راه ناهشیار (دوره پنجم/آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره پانزدهم/آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره پنجم/آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره چهاردهم/آنلاین)

زیر نظر دکتر نیما قربانی

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره هشتم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

باشگاه تخصصی بینش نو – زمستان ۱۴۰۰

فرصتی برای گفتگو و به اشتراک گذاشتن نظرات در حیطه روانشناسی علمی

سپیدار: حفظ و ارتقای توانایی‌های مغزی و شناختی از سالمندیِ جوان تا سالمندیِ کامل (آنلاین)

حفظ و ارتقای توانایی‌های مغزی و شناختی از سالمندیِ جوان (۵۰ سالگی) تا سالمندیِ کامل (۶۵ سالگی)

سمینار آنلاین معرفی کارگاه سپیدار

حفظ و ارتقای توانایی‌های مغزی و شناختی از سالمندیِ جوان (۵۰ سالگی) تا سالمندیِ کامل (۶۵ سالگی)

دفاع بدوی یا نگاه بدوی؟ رشد، کارکرد، و پیامدها (آفلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

دفاع بدوی یا نگاه بدوی؟ رشد، کارکرد، و پیامدها (آنلاین)

درباره ما گالری تصاویر بلاگ قلم/خبر نکته‌پردازی دوره‌های آموزشی عمومی تخصصی جدول برنامه آموزشی خدمات روانشناختی کمیته اخلاق حرفه‌ای فعالیت‌های …

ایفای نقش / Role Play (دوره دوم/آنلاین)

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره هشتم/آنلاین)

زیر نظر دکتر نیما قربانی

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره هفتم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.