نکته پردازی

"آنچه در برابرش مقاومت می کنی، مستحکم ترش می کنی."

نیما قربانی

".What you resist, persist"

دانیال اشمیت

"جنگ برای صلح همچون فریاد برای سکوت است."

دانیال اشمیت

"خون به خون شستن محال آمد."

مولانا

"آیا شواهدی هست که نشان دهد خشونت مستدل درنهایت خشونت‌زدا است؟."

پل جی واتسون

"آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که این مشاهدات را در مورد خود و دیگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره این نظریه به قضاوت بر آید.."

نیما قربانی

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.