درباره ما

آشنایی با دکتر نیما قربانی

دکتر نیما قربانی استادتمام دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی مدرسه جدید روانپزشکی واشنگتن (New Washington School of Psychiatry) است. وی سوپروایزر رسمی انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی‌تجربه‌ای (IEDTA) است. ایشان افزون بر تربیت درمانگر در حوزه روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)، به آموزش‌های نظری و تجربه‌ای همچون مهارت‌های ارتباطی، ماهیت فرآیندهای ناهشیار، و نیز فرضیه پیوستاری شیفتگی- شفقت می‌پردازد. وی در دهه ۷۰ شمسی، پیشگام آموزش‌های تجربه‌ای روان‌شناختی برای مدیران بوده است.

وی به همراه پل جی واتسون فقید، استادتمام دانشگاه تنسی، بیش از دو دهه در زمینه مدل خودشناسی انسجامی پژوهش کرده است و مطالعات میان‌فرهنگی روان‌شناختی درخصوص معنویت و دین را هدایت نموده است. این خط از پژوهش‌ها که منتهی به انتشار بیش از ۷۰ مقاله علمی‌پژوهشی در مجلات معتبر تحقیقاتی شده است، برمبنای الگوی تجربی دیالوژیک- هرمنوتیک صورت گرفته است. در این روش‌شناسی پژوهشی، منظر مشاهده‌گر و اثر آن بر مشاهده موضوع به‌شکل عینی در سطح درون‌فردی، بین‌فردی، و بین‌فرهنگی وارسی می‌شود. افزون بر این، ایشان در این تحقیقات بر اساس یک الگوی میان‌فرهنگی، مدل خودشناسی انسجامی را به عنوان یکی از فرآیندهای محوری شخصیت در تغییر و نظم‌دهی رفتار صورت‌بندی کرده است. از دیدگاه وی، خودشناسی انسجامی سازوکار تغییر در درمان‌های پویشی‌تجربه‌ای و آموزش‌های تجربه‌ای روان‌شناختی است.
سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی، من به روایت من، از خط تا مثلث تعارض، سودای خوش آثار وی به زبان فارسی‌اند.

گالری تصاویر