مقاله در خصوص فرایندهای خودنظم بخشی به بخش دانلود مقالات اضافه شد

مقاله در خصوص فرایندهای خودنظم بخشی به بخش دانلود مقالات اضافه شد

این مقاله در خصوص فرایندهای خودنظم بخشی (خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، و مهار خود) به قلم دکتر قربانی می باشد. این مقاله را با عنوان: A multi-process model of self-regulation:Influences of Mindfulness, Integrative Self-Knowledge and Self-Control in Iran از بخش دانلود مقالات انگلیسی سایت، دریافت نمایید. مقاله مذکور، در مجله International Journal of Psychology ، شماره پیاپی ۴۹، در صفحات ۱۱۵ تا ۱۲۲، چاپ شده است.

برای دریافت فایل کامل مقاله، ابتدا عضو شوید.

آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی
انتشارات بینش نو
9 مرداد 1400

0 responses on "مقاله در خصوص فرایندهای خودنظم بخشی به بخش دانلود مقالات اضافه شد"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture