صدور سومین مدرک پایان دوره سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)

2018/12/13
18 بازدید
دکتر فرشید مرادیان,دکتر نیما قربانی,سومین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت

صدور سومین مدرک پایان دوره سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)

سومین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت با تأیید انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی- تجربه‌ای (IEDTA) در ایران صادر شد. دکتر فرشید مرادیان موفق به تکمیل دوره سه‌ساله سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP) با نظارت و آموزش دکتر نیما قربانی در مرکز بینش نو شدند.
شایان ذکرست که در این مرکز، صدور مدرک افزون بر شرط تکمیل دوره سه‌ساله، مستلزم کسب نمره قبولی در امتحان تکمیلی است.

کارگاه‌های کلینیک دکتر قربانی
مرکز بینش نو
دیدگاه خود را بنویسید