جان و تن ۷و۸ منتشر شد

در این شماره می خوانید:

یادداشت سردبیر / ۲

سه مطلب در باب «عشق» از دیدگاه جان فردریکسون / ۴

از حضیض ذلت تا اوج عزت / ۹

چشم انداز تکاملی به عشق / ۱۲

رومئو و ژولیت‌های روی درخت / ۱۸

اگر به مغر بنگریم چیزی جز اعتیاد نیست / ۲۱

بازنشستگی ایده‌های علم / ۲۳

خور و خواب و خشم و شهوت / ۲۹

دلبستگی و شیوه‌ی نوین روانکاوی: مصاحبه‌ی اختصاصی با رابرت نبورسکی، استاد دانشگاه کالیفرنیا / ۳۳

بوسه بر زخم‌ها / ۴۱

خشونت و عشق در دایره خانواده‌های ایرانی / ۴۴

فلسفه عشق: حقایقی ساده در باب هیجانی پیچیده / ۵۸

اعتیاد به تنهایی! حساسیت به امید / ۶۶

بررسی یک نمونه (عشق در شاهنامه) / ۷۱

بررسی مدل‌های نظری خشونت‌های زناشویی / ۷۲

سیر آفاق در سیاحت انفُس (گفتگوی دوم با دکتر منصور پیشگام روانشناسی علمی ایران) / ۷۶

اشک و خون و سکه / ۸۵

روباه را با روانشناسی چه‌کار؟ / ۸۹

خشونت عشق در سینما / ۹۰

درس‌هایی درباره دیدن: فیلمی کوتاه درباره عشق / ۹۳

  خرید نسخه چاپی جان و تن شماره ۷-۸

خرید نسخه الکترونیکی جان و تن شماره ۷-۸

 

http://dialogicalresearch.org

20 دی 1400

0 responses on "جان و تن ۷و۸ منتشر شد"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture