جان و تن شماره هفتم و هشتم در آستانه انتشار

جان و تن شماره هفتم و هشتم در آستانه انتشار

در این شماره می‌خوانیم:

سه مطلب در باب «عشق» از دیدگاه جان فردریکسون/ از حضیض ذلت تا ‌اوج عزت/ چشم انداز تکاملی به عشق/ رومئو و ژولیت روی درخت/ اگر به مغر بنگریم چیزی جز اعتیاد نیست/ بازنشستگی ایده‌های علم/ خور و خواب و خشم و شهوت/ دلبستگی و شیوه‌ی‌ نوین روانکاوی«مصاحبه‌ی اختصاصی با رابرت نبورسکی استاد دانشگاه کالیفرنیا»/ بوسه بر زخم‌ها/ خشونت و عشق در دایره خانواده‌‌های ایرانی/  فلسفه عشق/ درس‌هایی درباره دیدن فیلمی کوتاه/ ذره بین/ خشونت عشق در سینما و …

20 دی 1400

0 responses on "جان و تن شماره هفتم و هشتم در آستانه انتشار"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture