تأملات

/
غیر خطی، مرکز زدا، چندگانه، بهم مرتبط، بهم وابسته خطی، مرکز گرا، ساده، بی ارتباط، مستقل کدامیک باید مفروضه علم باشد؟

تأملات

/
به نظم خود مبال، که از کم مایگی تکانه‌ات است. از سیل خود منال، که از شدت تکانه‌ات است.

تأملات

/
بر نظم خود ببال که از فراخی سینه‌ات است، بر سیل خود عتاب مکن که از تنگی سینه ات است.

حافظ

/
بهشت اگر چه نه جای گنهکاران است        بیار باده که مستحضرم به رحمت او

تأملات

/
عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه

تأملات

/
هنگام گفتگو بدان که صد در صد حق با توست، و از ياد نبر که صد در صد حق با طرف مقابل نيز هست.

تأملات

/
کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟

تأملات

/
چگونه می‌توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته‌اي؟!

تأملات

/
پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟

تأملات

/
اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید

تأملات

/
آیا انسان‌های مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟

تأملات

/
علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.

حافظ

/
ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                               که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی

تأملات

/
فرق وارسی انسان در روانشناسی با سنگ در زمین شناسی چیست؟ در دومی، موضوع فقط نگاهت می‌کند، و در اولی تسخیر.

تأملات

/
روش دیالوگی شناخت پویا و همدلانه می آفریند، روش بیرونی ( ethic ) شناخت با فاصله و سرد، و روش درونی( emic ) شناخت نزدیک و همدلانه. این سه در کنار هم، روانشناسی را جلو می برند.

تأملات

/
زندگی سراسر حل مسأله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسأله است.

تأملات

/
دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است.

تأملات

/
ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن

تأملات

/
نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می‌دهد.

تأملات

/
سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار

تأملات

/
انسان تنها حيوانی است که می‌تواند به خود دروغ بگويد.

تأملات

/
آموزگار خودشناسی مدرن و فيلسوف آزادگی در يک سوی، و خدای تيزبينی و خداوندگار عشق چه دارند به هم بگويند؟!

تأملات

/
چندين سال صبر کردم، اما نشد. ... نه! چندين سال بی تابی کردی و نشد!

تأملات

/
شکیبائی را نه بر حسب زمان، بلکه بر حسب ماهیت باید فهمید.

تأملات

/
اگر تولد و مرگ دو روی یک سکّه اند، زندگی رقص شکیبائی و جنگ آوری است.

تأملات

/
کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.

مولانا

/
موش چه بود تا ز شیران ترسد او                      گربه باشد شهنه‌ی آن موش خُو

تأملات

/
سیل شکست و فروپاشی در دنیای نظم و سازندگی و اخلاق، نعمتی نیست که به هر کس دهند.

تأملات

/
یکی می‌گوید در زندگی جدی باشیم، آن یکی می‌گه آنقدر زندگی را سخت نگیر. کی راست می‌گه؟ هر دو؟!

حافظ

/
آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع              سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

تأملات

/
جدیت در آگاهی از ریتم زندگی، زندگی را نرم و روان می کند.

تأملات

/
عاشق شدن چه آسان، عاشق ماندن...محال است؟! ... نه، دشوار است.

تأملات

/
کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.

حافظ

/
پشمينه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو                                   از مستیش رمزی بگو تا ترک هشياری کند

حافظ

/
گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر     آری شود ولیک به خون جگر شود

حافظ

/
سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی                               دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

حافظ

/
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد                                   دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد

تأملات

/
درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است ... یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!

مولانا

/
گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است.

تأملات

/
نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است.

حافظ

/
چاک خواهم زد این دلق ریائی چه کنم                                                      روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم

حافظ

/
غم حبیب نهان به ز گفت گوی رقیب                                             که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

حافظ

/
عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                                            زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

تأملات

/
عشق با مکش شروع می شود و با درد ادامه می یابد و با جوشش تداوم

تأملات

/
حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی‌شدند.

عین القضات همدانی

/
عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود.

تأملات

/
تکيه گاه ايمن نه آن است که خواهد همواره يادش کنی، بلکه آن است که هرگاه خواستی يادت کند.

هرمان هسه  

/
اگر از کسی متنفری، از چیزی در او متنفری که بخشی از توست. آنچه بخشی از ما نیست آزارمان نمی‌دهد.

تأملات

/
ایمان از وسوسه های شیطانی است، وقتی به امیدی بی توجه به واقعیت پیش روی بدل می شود.

تأملات

/
یقین سرسپردگی و بی‌خیالی می آورد و ایمان امیدواری و ترس و شک

تأملات

/
وقتی ایمان به یقین بدل شد، چه در علم، چه در دین، و چه در فلسفه، تباهی و بهره کشی نتیجه آن است.

ویلفرد بیون

/
روانکاوی تمرین ایمان است. ایمان به اینکه بیمار با یکی شدن با حقیقت احساسی این لحظه دگردیسی می یابد.

تاملات

/
یقین در حیطه باور سم زندگی و ایمان در حیطه تجربه شفای زندگی است.

مولانا

/
یقین چون باد عقل را تسخیر می کند، و ایمان چون آب در دل جاری می شود.

مولانا

/
ایمان انتخاب از سر امید و دلبستگی است، و یقین شناختی از سر سردی و بی طرفی

مولانا

/
کسی در شب تاری نشسته است بیدار، به عزم آنکه سوی روز می‌رود. اگرچه چگونگی رفتن را نمی‌داند، اما چون روز را منتظر است به روز نزدیک می‌شود

مولانا

/
کسی در شب تاری نشسته است بیدار و نامید از عزم  و امکان روز، اما به هر حال روز می‌‌رسد

تأملات

/
چرا دل شکسته با ارزش است؟  چون قلب را نرم و تجربه را روان می کند.

حافظ

/
خاطرت کی رقم فيض پذيرد هيهات                مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

کارل گستاو یونگ

/
دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.

تأملات

/
فرق مراقبه با روانکاوی در چیست؟ اولی مشاهده مشفقانه طبیعی و دومی مشاهده مشفقانه آزمایشگاهی است.

تأملات

/
آداب جنون را اگر ندانی مجنون بی ادب خواهی شد همچو دیوانگان

دگ همرجولد

/
سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه های وجودش است.

ابوالعباس قصاب

/
در دیده ی دیده دیده ای بنهادیم           و آن را ز ره دیده غذا می دادیم    ناگه به سرکوی جمال افتادیم             از دیده و دیدنی کنون آزادیم

تأملات

/
بهوش باش که واقع بينی تو در اثر انسداد رودخانه ذهن کدر می شود.

تأملات

/
تصوير کليشه اي از روانکاو: سرد، خشک، بي عاطفه، نکته سنج. آن وقت روانکاوي شفا از طريق عشق است؟!

تأملات

/
می‌سازی و بعد برده ساخته خود می‌شوی، عجب بازی خطرناکی!

مولانا

/
بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادی است. زیرا اندیشه ها لطیفند، بر ایشان حکم نتوان کردن.

تأملات

/
تنها اگر می توانستی سر جای خود بنشينی، می توانستی من را هم سر جای خودت بنشانی.

تأملات

/
بهوش باش که جهان در جنبش و گذر است و زندگی تو در گرو بهوشياری تو در اين تجربه است.

تأملات

/
کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.

تأملات

/
آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی‌شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

تأملات

/
آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی‌شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

تأملات

/
آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

تأملات

/
کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟

تأملات

/
چگونه می توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته اي؟!

عین القضات همدانی

/
عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود

تأملات

/
حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی‌شدند.

تأملات

/
عشق با مکش شروع می‌شود و با درد ادامه می‌یابد و با جوشش تداوم

تأملات

/
علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.

تأملات

/
آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟

تأملات

/
پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟

تآملات

/
نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است

مولانا

/
گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است

تأملات

/
درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است ... یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!

کارل گستاو یونگ

/
دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.

تأملات

/
ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن

تأملات

/
نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می دهد

تأملات

/
سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار

حافظ

/
ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                                                                     که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی

تأملات

/
اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید

تأملات

/
جهل، وارسی، کشف، شناخت و یقین از متعلقات عین است و تمایل، تنفر، تجربه، تحمل و تأمل از متعلقات ذهن.

تاملات

/
کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.

تاملات

/
عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه

زيگموند فرويد

/
هر آن که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارد، شايد به ناگزير بر آن شود که هيچ ميرنده اي را توان پرده پوشی نيست. آن که بر لبانش مُهر سکوت می زند با سر انگشتانش به سخن می آيد.

تأملات

/
بر نظم خود ببال که از فراخی سینه‌ات است                                               بر سیل خود عتاب مکن که از تنگی سینه ات است

زيگموند فرويد

/
آموزه های روان کاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

مولانا

/
موش چه بود تا ز شیران ترسد او                   گربه باشد شهنه‌ی آن موش خُو

تاملات

/
دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است.

تاملات

/
زندگی سراسر حل مسئله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسئله است.

آلبرت انيشتين

/
ديوانگی چيست؟ اينکه يک کار را دوباره و دوباره انجام دهيد و انتظار نتايج متفاوت داشته باشيد.

تأملات

/
بهوش باش که جهان در جنبش و گذر است و زندگی تو در گرو بهوشياری تو در اين تجربه است.

تأملات

/
انسان تنها حيوانی است که می تواند به خود دروغ بگويد.

عین القضات همدانی

/
عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود

زيگموند فرويد

/
آموزه های روان کاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

دگ همرجولد

/
سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه های وجودش است.

هرمان هسه

/
اگر از کسی متنفری، از چیزی در او متنفری که بخشی از توست. آنچه بخشی از ما نیست آزارمان نمی‌دهد.

آلبرت انيشتين

/
ديوانگی چيست؟ اينکه يک کار را دوباره و دوباره انجام دهيد و انتظار نتايج متفاوت داشته باشيد.
love-hers-272x125

چگونه عشق به حرص آلوده می‌شود

/
عنوان این نوشتار نادرست و در تضاد با مفهوم سازیی است که پیش از این در خصوص عشق مطرح کردم. اما آن را دوست دارم و جالب است که این خطا همه‌گیر است که عشق را از حرص متمایز می‌کنیم. تجربه عشق پخته و بالغ چنان