پربازديدترين مطالبplanning

پرسش نامه و مقالات

دانشجويان و پژوهشگران محترم می توانند پرسشنامه ها، مقالات، پاور پوينت ها و ساير موارد ارائه شده را از اين بخش دريافت نمايند.

planning

پذيرش مراجع

برای دريافت اطلاعات بيشتر درباره پذيرش مراجع، تکلميل فرم اطلاعات اوليه و مشاوره غير حضوری برای ايرانيان خارج از کشور روی ادامه مطلب کليک کنيد.

ادامه...


نکته پردازی

left direction
هرمان هسه
اگر از کسی متنفری، از چیزی در او متنفری که بخشی از توست. آنچه بخشی از ما نیست آزارمان نمی‌دهد.
آزمایشگاه نوروساینس در هاروارد:
وقتی ما روی یک نورون کار می‌کنیم، کار مانوروساینس است. وقتی روی دو نورون کارمی‌کنیم، کارمان روانشناسی است.
تأملات
بعضی آدم‌ها وقتی حالشان خوب می‌شه، حالشان بد می‌شه!
اروین بالوم
اگر مادیت مرگ ما را نابود می‌کند، اندیشیدن به آن نجات بخش است.
تأملات
اندیشیدن به مرگ از جمله وسواس‌های افسردگی است. آنچه در خصوص مرگ رهایی بخش است نه اندیشیدن به آن، که تجربه‌ی آن در لحظه‌های زندگی است.
تأملات
آیا تجربه‌ی مرگ به معنای مردن است؟ اگرچنین باشد این تجربه به چه کار زندگی می‌آید؟
تأملات
آیا انسان‌ها از مرگ می‌ترسند؟ یا از زندگی؟
مولانا
موش چه بود تا ز شیران ترسد او                                                                                                                                                                                                          گربه باشد شهنه‌ی آن موش خُو
تأملات
لحظه‌ی مرگ چه لحظه‌ای است؟ وقتی که بیمار قلبش یا مغزش از کار می‌افتد؟!
تأملات
آیا ما همگی می میریم؟! نه، ما همه در حال مُردنیم، لحظه به لحظه
ویلفرد بیون
روانکاوی تمرین ایمان است. ایمان به اینکه بیمار با یکی شدن با حقیقت احساسی این لحظه دگردیسی می یابد.
ادوارد دسی و ریچارد رایان
خودمختاری یعنی صحه گذاشتن بر عمل خود در بالاترین سطح از تأمل
تأملات
گناه واسطه کینه با عشق و شفا است.
تأملات
گناه واسطه کینه با درد و رنج است.
تأملات
چرا احساس گناه دو راهی دوزخ و فردوس است؟
کارل گستاو یونگ
دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.
تأملات
فرق مراقبه با روانکاوی در چیست؟ اولی مشاهده مشفقانه طبیعی و دومی مشاهده مشفقانه آزمایشگاهی است.
زیگموند فروید
روانکاوی در اساس  شفا از طریق عشق است.
تأملات
تصوير کليشه اي از روانکاو: سرد، خشک، بي عاطفه، نکته سنج. آن وقت روانکاوي شفا از طريق عشق است؟!
تأملات
روانکاوي در اساس  شفا از طريق کار عاشقانه براي تماس با حقيقت است.
دگ همرجولد
سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه های وجودش است.
تأملات
می سازی و بعد برده ساخته خود می شوی. عجب بازی خطرناکی!
تأملات
هر تولد را گریزی جز مرگ نیست.
مولانا
بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادی است. زیرا اندیشه ها لطیفند، بر ایشان حکم نتوان کردن.
مولانا
کسی در شب تاری نشسته است بیدار، به عزم آنکه سوی روز می رود. اگرچه چگونگی رفتن را نمی داند، اما چون روز را منتظر است به روز نزدیک می شود.
تأملات
ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن
تأملات
نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می دهد
تأملات
سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار
تأملات
چرا دل شکسته با ارزش است؟  چون قلب را نرم و تجربه را روان می کند.
تأملات
بهوش باش که واقع بينی تو در اثر انسداد رودخانه ذهن کدر می شود.
حافظ
ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                                                                     که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی
حافظ
خاطرت کی رقم فيض پذيرد هيهات                                                                             مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی
فرانتس کافکا
زمان را صرف يافتن موانع نکن، شايد هيچ مانعی در کار نباشد.
تأملات
قلب نرم و قلب سخت نشانه چیست؟!  
تأملات
یقین در حیطه باور سم زندگی و ایمان در حیطه تجربه شفای زندگی است.  
تأملات
متضاد ایمان یأس است، نه شک  
تأملات
وقتی ایمان به یقین بدل شد، چه در علم، چه در دین، و چه در فلسفه، تباهی و بهره کشی نتیجه آن است.  
تأملات
یقین سرسپردگی و بی خیالی می آورد و ایمان امیدواری و ترس وشک  
تأملات
ایمان انتخاب از سر امید و دلبستگی است، و یقین شناختی از سر سردی و بی طرفی  
تأملات
یقین چون باد عقل را تسخیر می کند، و ایمان چون آب در دل جاری می شود.
تأملات
متضاد ایمان یقین، و همراه ایمان شک است.  
تأملات
ایمان از وسوسه های شیطانی است، وقتی به امیدی بی توجه به واقعیت پیش روی بدل می شود.  
تأملات
ایمان یعنی امید به ایمنی در تندباد نا ایمنی ها  
تأملات
جدیت در آگاهی از ریتم زندگی، زندگی را نرم و روان می کند.  
تأملات
یکی می گوید در زندگی جدی باشیم، آن یکی می گه آنقدر زندگی را سخت نگیر. کی راست می گه؟ هر دو؟!  
تأملات
رقص حیرت و طوفان هیبت در دهان را می بندد.  
تأملات
سیل شکست و فروپاشی در دنیای نظم و سازندگی و اخلاق، نعمتی نیست که به هر کس دهند.  
حافظ
بهشت اگر چه نه جای گنهکاران است                                                              بیار باده که مستحضرم به رحمت او  
تأملات
روش دیالوگی شناخت پویا و همدلانه می آفریند، روش بیرونی ( ethic ) شناخت با فاصله و سرد، و روش درونی( emic ) شناخت نزدیک و همدلانه. این سه در کنار هم، روانشناسی را جلو می برند.  
تأملات
فرق وارسی انسان در روانشناسی با سنگ در زمین شناسی چیست؟ در دومی، موضوع فقط نگاهت می کند، و در اولی تسخیر.
تأملات
علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.  
تأملات
آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟
تأملات
پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟
تأملات
اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید
ابوالعباس قصاب
در دیده ی دیده دیده ای بنهادیم           و آن را ز ره دیده غذا می دادیم    ناگه به سرکوی جمال افتادیم             از دیده و دیدنی کنون آزادیم
عین القضات همدانی
عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود
تأملات
آمدم غصه هایم را پاک کنم، دیدم زندگی ام را پاک کردم
تأملات
جنون آدابی دارد که رعایت آن عین سلامت است
تأملات
آداب جنون را اگر ندانی مجنون بی ادب خواهی شد همچو دیوانگان
تأملات
حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی شدند
تأملات
عشق با مکش شروع می شود و با درد ادامه می یابد و با جوشش تداوم
حافظ
عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                                                                                   زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
حافظ
غم حبیب نهان به ز گفت گوی رقیب                                                                                   که نیست سینه ارباب کینه محرم راز
حافظ
چاک خواهم زد این دلق ریائی چه کنم                                                                                                                                                                     روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم  
تأملات
شفای تنهایی در تنهایی است
تآملات
نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است
مولانا
گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است
تأملات
درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است ... یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!
حافظ
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد                                                                                                                                                               دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد
تأملات
بلعیدن و بلعیده شدن، نتیجه عجز در تجربه تنهایی است
حافظ
سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی                                                                                                                                                                     دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
تأملات
کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.
حافظ
گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر                                                                            آری شود ولیک به خون جگر شود
تأملات
اگر تولد و مرگ دو روی یک سکّه اند، زندگی رقص شکیبائی و جنگ آوری است.
تأملات
عاشق شدن چه آسان، عاشق ماندن...محال است؟! ... نه، دشوار است.
تأملات
صبر چیست؟ نظاره گرایش به عمل و عمل نکردن.
تأملات
شکیبائی چیست؟ نزدیکی بدون بیزاری.
تأملات
حلم چیست؟ نظاره گری بی چشم داشت.
تأملات
شکیبائی را نه بر حسب زمان، بلکه بر حسب ماهیت باید فهمید.
تأملات
چندين سال صبر کردم، اما نشد.   نه! چندين سال بی تابی کردی و نشد!
تأملات
آموزگار خودشناسی مدرن و فيلسوف آزادگی در يک سوی، و خدای تيزبينی و خداوندگار عشق چه دارند به هم بگويند؟!
تأملات
تکيه گاه ايمن نه آن است که خواهد همواره يادش کنی، بلکه آن است که هرگاه خواستی يادت کند.
تأملات
تنها اگر می توانستی سر جای خود بنشينی، می توانستی من را هم سر جای خودت بنشانی.
حافظ
پشمينه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو                                                   از مستیش رمزی بگو تا ترک هشياری کند
تأملات
کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟
تأملات
چگونه می توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته اي؟!
تأملات
هنگام گفتگو بدان که صد در صد حق با توست، و از ياد نبر که صد در صد حق با طرف مقابل نيز هست.
تاملات
زایش عشق در گرو فهم و درد تنهایی و گناه است.
تاملات
کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.
تاملات
علم بهتر است یا ثروت؟ هیچکدام، حرص زدن بهتر است!
تاملات
عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه
حبیب دوانلو
سرنوشت شوم نورز عجز در رویارویی با احساس گناه است.
حبیب دوانلو
گناه، دردناک ترین احساس بشری است.
تاملات
انسان حیوانی است ناطق یا عاشق؟!
تاملات
زندگی سراسر حل مسئله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسئله است.
تاملات
دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است.
تأملات
جهل، وارسی، کشف، شناخت و یقین از متعلقات عین است و تمایل، تنفر، تجربه، تحمل و تأمل از متعلقات ذهن.
تأملات
توانايی ترک مادر در گرو حضور مادر است.
زيگموند فرويد
هر آن که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارد، شايد به ناگزير بر آن شود که هيچ ميرنده اي را توان پرده پوشی نيست. آن که بر لبانش مُهر سکوت می زند با سر انگشتانش به سخن می آيد.
تأملات
تيزبينی با ريزبينی متفاوت است.
آلبرت انيشتين
ديوانگی چيست؟ اينکه يک کار را دوباره و دوباره انجام دهيد و انتظار نتايج متفاوت داشته باشيد.
تأملات
بهوش باش که جهان در جنبش و گذر است و زندگی تو در گرو بهوشياری تو در اين تجربه است.
تأملات
کودک ماندن هنر مردان بزرگ است.
زيگموند فرويد
آموزه های روان کاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.
تأملات
انسان تنها حيوانی است که می تواند به خود دروغ بگويد.
آلبرت اینشتين
هيچ مشکلی نمی تواند در همان سطحی از هشياری که آن را آفريده است حل شود.
right direction

خواندنی ها و خبرها

22 اردیبهشت 1394
چه چیزی‌هایی هست که نوروساینس‌نمی‌تواند به ما بیاموز... چه چیزی‌هایی هست که نوروساینس‌نمی‌تواند به ما بیاموزد؟ با ورود f-MRI در اوایل دهه نود، از اسکن‌های مغزی در همه جا استفاده شد: از فهم و مدیریت رفتار رأی‌دهندگان و تشخیص مجرم بودن افراد در دادگاه‌ها، تا فهم همه چیز! هر چیز که فکرش را بکنید: از استعداد موسیقایی گرفته تا عشق و روابط عاشقانه! با اینکه اسکن مغزی و دیگر فناوری‌های حوزه اعص...
13 اردیبهشت 1394
آیا روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شکل حقیقی روان... آیا روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شکل حقیقی روانکاوی است؟ دکتر نبورسکی در مصاحبه‌ای اختصاصی با دکتر قربانی -شماره آتی جان و تن (هفتم وهشتم)- به پرسشی پاسخ گفتند که سؤال دانشجویان بسیاری بوده است. آیا می‌توان روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت را شکل حقیقی روانکاوی دانست؟ نیما قربانی: خاطرم هست که در دوره آموزشی خودم از شما شنیدم که...
02 اردیبهشت 1394
یک مقاله جدید به بخش دانلود اضافه شد یک مقاله جدید به بخش دانلود اضافه شد عشق چیست؟ چکیده: عشق از مفاهیم بدیهی و غایی تجربه انسانی است که جان می‌دهد و جان می‌گیرد. انسان‌ها برای عشق می‌کشند و می‌میرند. نظریه‌های روانشناسی مستقیم و غیرمستقیم این تجربه انسانی را توصیف و تبیین کرده‌اند، اما این مفهوم هیچ‌گاه به شکل مستقیم تعریف‌نشده است. در این ...
23 فروردین 1394
خودشیفتگی و فرهنگ خودشیفتگی و فرهنگ همانند بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی، خودشیفتگی مؤلفه‌های ژنتیکی بسیاری دارد (ورنون[1]، ویلانی[2]، ویکرز[3]، و هریس[4]، 2008، به نقل از توانج[5]، 2011). با وجود این، پیشینه‌های فرهنگی نیز به طور آشکار نقش به سزایی در بروز این ویژگی شخصیتی دارد و هم­چنین نگرش­‌های خودشیفته علاوه بر شخصی...
17 اسفند 1393
کتاب نقاب زدایی چاپ شد کتاب نقاب زدایی چاپ شد می‌توانيد بگوييد كسی كه واقعاً ترسيده، چه زمانی تلاش می كند خشمگين به نظر برسد؟ می توانيد بگوييد چه زمانی افراد در حال تظاهر به تعجب می باشند؟ با كمك نقاب‌زدايی چهره، قادر خواهيد بود توانايی تشخيص سرنخ‌های هيجانات را در چهره بهبود ببخشيد، تواناييتان را در شناسايی "فريب چهر...
09 اسفند 1393
یک مقاله جدید به بخش دانلودها اضافه شد یک مقاله جدید به بخش دانلودها اضافه شد این مقاله در خصوص فرایندهای خودنظم بخشی(خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، و مهار خود) به قلم دکتر قربانی می باشد. A multi-process model of self-regulation:Influences of Mindfulness, Integrative Self-Knowledge and Self-Control in Iran
07 اسفند 1393
یک مقاله جدید به بخش دانلودها اضافه شد یک مقاله جدید به بخش دانلودها اضافه شد این مقاله در خصوص آستانه گذری، به قلم دکتر قربانی می باشد. Transliminality and Mystical Experience: Common Thread Hypothesis ,Religious Commitment, and Psychological Adjustment in Iran
05 بهمن 1393
مبانی عصب‌شناختی فرونشانی احساسات مبانی عصب‌شناختی فرونشانی احساسات "هیچ چیز به اندازه فریب ندادن خود دشوار نیست" (لودویک ویتگنشتاین) چه مقدار از آنچه شما در زندگی روزمره به‌صورت هشیارانه تجربه می‏‌کنید تحت تاثیر فرایند‏های ناهشیار و ناآشکار است؟ این سوال یکی از بی‏‌شمار سوالاتی است که فهم ما از خودمان را مشکل کرده است. ما نمی‏‌دانیم که چ...
22 دی 1393
یادداشت سردبیر یادداشت سردبیر پس از ماه‌ها تلاش و تدبیر خالی از امکانات دوستان، خوشبختم که بالاخره مجلد سوم جان وتن به زیور طبع آراسته شد. در این مجلد جان وتن بر محور دیالوگ می‌چرخیم: ظرفیت انسانی برای تبادل و ارتباط (Communication and Interchange). دیالوگ مفهومی عام‌تر و گسترده‌تر از گفتگوی خردمندانه و برابر انسانی ...
22 دی 1393
جان و تن در آستانه چاپ جان و تن در آستانه چاپ فهرست این شماره: طبیب جمله علت‌های ما/ سه مطلب در باب «گفتگوی شفابخش»/ تاثیرات مطالعه بر مغز انسان/ واقعیاتی درباره اثر دارونما/ بازنشستگی ایده‌های علم/ چون نیک بنگری جهانی درون توست!/دیالوگ درون و برون: گفت‌و گو با هوبرت هرمن نظریه‌پرداز خود دیالوژیک/ هویت روایتی/حرف زدن بد...
01 دی 1393
چاپ دوم من به روایت من چاپ دوم من به روایت من سپاس كه چاپ دوم من به روايت من با ويرايش جديد در كمتر از شش ماه از چاپ نخست آماده و به زيور طبع آراسته شد. سپاس از خوانندگانی كه نظريه‌ی منعكس در اين اثر را ستودند و نقد کردند، از پيچيدگي و درازی جملات دو فصل آغازين ناليدند، طرح جلد را نپسنديدند، و مطالب آن را به پرسش گرفتند. در س...
27 مهر 1393
شعری زيبا از لری رابينسون شعری زيبا از لری رابينسون Rise and Fall Let go of fear.and rest in that which is,For peace, like love.comes to those who allow itLet go of fear.and rest in stillness...Watch the breath rise.and fall...Watch the tide rise.and fall...Watch towers rise.and fall...Watch walls rise.and fall...Watch statues rise.and fall...Watch empires rise.and fall...Watch the breath rise.and fallLet go of fearand rest in the armsof the Onewho has always held you,the One who holdsatoms and empires.and oceans and starsLet go of fear .and wa...
26 شهریور 1393
برگزاری دوره دوم کارگاه SWAP-200 برگزاری دوره دوم کارگاه SWAP-200 با توجه به ثبت نام فراتر از ظرفیت در کارگاه تخصصی اول ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200، کارگاه دوم SWAP-200 در تاریخ های 93/7/17 ساعت 9 الی 12، 93/7/24 از ساعت 14 الی 16 مجدداً برگزار می شود. در این کارگاه شیوه جدید و منحصر به فرد شدلر (Shedler) و وِستن (Westen) در ارزیابی جامع شخصیت آموزش داده می شود....
15 شهریور 1393
اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بين بازگشايی ناهشيار و نتيجه اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بين بازگشايی ناهشيار و نتيجه مقاله با عنوان Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychotherapy service: overall effectiveness and association between unlocking the unconscious and outcome برای استفاده علاقمندان در بخش دانلود سايت قرار گرفت.
08 شهریور 1393
کارگاه تخصصی ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200 کارگاه تخصصی ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200 در این کارگاه شیوه جدید و منحصر به فرد شدلر (Shedler) و وِستن (Westen) در ارزیابی جامع شخصیت آموزش داده می شود. این شیوه مشکلات شخصیتی را بر اساس محور دوم DSM ارزیابی می کند. همچنین ظرفیت‌ها و توانایی‌های شخصیتی نیز در این روش به طور عینی شناسایی می شوند. در این شیوه، ارزیابی بر اساس یک ...
صفحه اصلی
Copyright © Dr. Nima Ghorbani / تمامی حقوق محفوظ است