پربازديدترين مطالبجان و تن ۳ و ۴ منتشر شد

شماره سوم و چهارم نشريه جان و تن منتشر شد. برای مطالعه يادداشت سردبير، فهرست مطالب و چکيده مقالات اين شماره روی ادامه مطلب کليک کنيد.

planning

پرسش نامه و مقالات

دانشجويان و پژوهشگران محترم می توانند پرسشنامه ها، مقالات، پاور پوينت ها و ساير موارد ارائه شده را از اين بخش دريافت نمايند.

planning

پذيرش مراجع

برای دريافت اطلاعات بيشتر درباره پذيرش مراجع، تکلميل فرم اطلاعات اوليه و مشاوره غير حضوری برای ايرانيان خارج از کشور روی ادامه مطلب کليک کنيد.

ادامه...


آنچه می خواهم بدانید

left direction
ویلفرد بیون
روانکاوی تمرین ایمان است. ایمان به اینکه بیمار با یکی شدن با حقیقت احساسی این لحظه دگردیسی می یابد.
ادوارد دسی و ریچارد رایان
خودمختاری یعنی صحه گذاشتن بر عمل خود در بالاترین سطح از تأمل
تأملات
گناه واسطه کینه با عشق و شفا است.
تأملات
گناه واسطه کینه با درد و رنج است.
تأملات
چرا احساس گناه دو راهی دوزخ و فردوس است؟
کارل گستاو یونگ
دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.
تأملات
فرق مراقبه با روانکاوی در چیست؟ اولی مشاهده مشفقانه طبیعی و دومی مشاهده مشفقانه آزمایشگاهی است.
زیگموند فروید
روانکاوی در اساس  شفا از طریق عشق است.
تأملات
تصوير کليشه اي از روانکاو: سرد، خشک، بي عاطفه، نکته سنج. آن وقت روانکاوي شفا از طريق عشق است؟!
تأملات
روانکاوي در اساس  شفا از طريق کار عاشقانه براي تماس با حقيقت است.
دگ همرجولد
سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه های وجودش است.
تأملات
می سازی و بعد برده ساخته خود می شوی. عجب بازی خطرناکی!
تأملات
هر تولد را گریزی جز مرگ نیست.
مولانا
بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادی است. زیرا اندیشه ها لطیفند، بر ایشان حکم نتوان کردن.
مولانا
کسی در شب تاری نشسته است بیدار، به عزم آنکه سوی روز می رود. اگرچه چگونگی رفتن را نمی داند، اما چون روز را منتظر است به روز نزدیک می شود.
تأملات
ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن
تأملات
نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می دهد
تأملات
سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار
تأملات
چرا دل شکسته با ارزش است؟  چون قلب را نرم و تجربه را روان می کند.
تأملات
بهوش باش که واقع بينی تو در اثر انسداد رودخانه ذهن کدر می شود.
حافظ
ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                                                                     که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی
حافظ
خاطرت کی رقم فيض پذيرد هيهات                                                                             مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی
فرانتس کافکا
زمان را صرف يافتن موانع نکن، شايد هيچ مانعی در کار نباشد.
تأملات
قلب نرم و قلب سخت نشانه چیست؟!  
تأملات
یقین در حیطه باور سم زندگی و ایمان در حیطه تجربه شفای زندگی است.  
تأملات
متضاد ایمان یأس است، نه شک  
تأملات
وقتی ایمان به یقین بدل شد، چه در علم، چه در دین، و چه در فلسفه، تباهی و بهره کشی نتیجه آن است.  
تأملات
یقین سرسپردگی و بی خیالی می آورد و ایمان امیدواری و ترس وشک  
تأملات
ایمان انتخاب از سر امید و دلبستگی است، و یقین شناختی از سر سردی و بی طرفی  
تأملات
یقین چون باد عقل را تسخیر می کند، و ایمان چون آب در دل جاری می شود.
تأملات
متضاد ایمان یقین، و همراه ایمان شک است.  
تأملات
ایمان از وسوسه های شیطانی است، وقتی به امیدی بی توجه به واقعیت پیش روی بدل می شود.  
تأملات
ایمان یعنی امید به ایمنی در تندباد نا ایمنی ها  
تأملات
جدیت در آگاهی از ریتم زندگی، زندگی را نرم و روان می کند.  
تأملات
یکی می گوید در زندگی جدی باشیم، آن یکی می گه آنقدر زندگی را سخت نگیر. کی راست می گه؟ هر دو؟!  
تأملات
رقص حیرت و طوفان هیبت در دهان را می بندد.  
تأملات
سیل شکست و فروپاشی در دنیای نظم و سازندگی و اخلاق، نعمتی نیست که به هر کس دهند.  
حافظ
بهشت اگر چه نه جای گنهکاران است                                                              بیار باده که مستحضرم به رحمت او  
تأملات
روش دیالوگی شناخت پویا و همدلانه می آفریند، روش بیرونی ( ethic ) شناخت با فاصله و سرد، و روش درونی( emic ) شناخت نزدیک و همدلانه. این سه در کنار هم، روانشناسی را جلو می برند.  
تأملات
فرق وارسی انسان در روانشناسی با سنگ در زمین شناسی چیست؟ در دومی، موضوع فقط نگاهت می کند، و در اولی تسخیر.
تأملات
علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.  
تأملات
آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟
تأملات
پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟
تأملات
اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید
ابوالعباس قصاب
در دیده ی دیده دیده ای بنهادیم           و آن را ز ره دیده غذا می دادیم    ناگه به سرکوی جمال افتادیم             از دیده و دیدنی کنون آزادیم
عین القضات همدانی
عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود
تأملات
آمدم غصه هایم را پاک کنم، دیدم زندگی ام را پاک کردم
تأملات
جنون آدابی دارد که رعایت آن عین سلامت است
تأملات
آداب جنون را اگر ندانی مجنون بی ادب خواهی شد همچو دیوانگان
تأملات
حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی شدند
تأملات
عشق با مکش شروع می شود و با درد ادامه می یابد و با جوشش تداوم
حافظ
عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                                                                                   زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
حافظ
غم حبیب نهان به ز گفت گوی رقیب                                                                                   که نیست سینه ارباب کینه محرم راز
حافظ
چاک خواهم زد این دلق ریائی چه کنم                                                                                                                                                                     روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم  
تأملات
شفای تنهایی در تنهایی است
تآملات
نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است
مولانا
گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است
تأملات
درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است ... یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!
حافظ
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد                                                                                                                                                               دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد
تأملات
بلعیدن و بلعیده شدن، نتیجه عجز در تجربه تنهایی است
حافظ
سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی                                                                                                                                                                     دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
تأملات
کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.
حافظ
گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر                                                                            آری شود ولیک به خون جگر شود
تأملات
اگر تولد و مرگ دو روی یک سکّه اند، زندگی رقص شکیبائی و جنگ آوری است.
تأملات
عاشق شدن چه آسان، عاشق ماندن...محال است؟! ... نه، دشوار است.
تأملات
صبر چیست؟ نظاره گرایش به عمل و عمل نکردن.
تأملات
شکیبائی چیست؟ نزدیکی بدون بیزاری.
تأملات
حلم چیست؟ نظاره گری بی چشم داشت.
تأملات
شکیبائی را نه بر حسب زمان، بلکه بر حسب ماهیت باید فهمید.
تأملات
چندين سال صبر کردم، اما نشد.   نه! چندين سال بی تابی کردی و نشد!
تأملات
آموزگار خودشناسی مدرن و فيلسوف آزادگی در يک سوی، و خدای تيزبينی و خداوندگار عشق چه دارند به هم بگويند؟!
تأملات
تکيه گاه ايمن نه آن است که خواهد همواره يادش کنی، بلکه آن است که هرگاه خواستی يادت کند.
تأملات
تنها اگر می توانستی سر جای خود بنشينی، می توانستی من را هم سر جای خودت بنشانی.
حافظ
پشمينه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو                                                   از مستیش رمزی بگو تا ترک هشياری کند
تأملات
کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟
تأملات
چگونه می توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته اي؟!
تأملات
هنگام گفتگو بدان که صد در صد حق با توست، و از ياد نبر که صد در صد حق با طرف مقابل نيز هست.
تاملات
زایش عشق در گرو فهم و درد تنهایی و گناه است.
تاملات
کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.
تاملات
علم بهتر است یا ثروت؟ هیچکدام، حرص زدن بهتر است!
تاملات
عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه
حبیب دوانلو
سرنوشت شوم نورز عجز در رویارویی با احساس گناه است.
حبیب دوانلو
گناه، دردناک ترین احساس بشری است.
تاملات
انسان حیوانی است ناطق یا عاشق؟!
تاملات
زندگی سراسر حل مسئله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسئله است.
تاملات
دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است.
تأملات
جهل، وارسی، کشف، شناخت و یقین از متعلقات عین است و تمایل، تنفر، تجربه، تحمل و تأمل از متعلقات ذهن.
تأملات
توانايی ترک مادر در گرو حضور مادر است.
زيگموند فرويد
هر آن که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارد، شايد به ناگزير بر آن شود که هيچ ميرنده اي را توان پرده پوشی نيست. آن که بر لبانش مُهر سکوت می زند با سر انگشتانش به سخن می آيد.
تأملات
تيزبينی با ريزبينی متفاوت است.
آلبرت انيشتين
ديوانگی چيست؟ اينکه يک کار را دوباره و دوباره انجام دهيد و انتظار نتايج متفاوت داشته باشيد.
تأملات
بهوش باش که جهان در جنبش و گذر است و زندگی تو در گرو بهوشياری تو در اين تجربه است.
تأملات
کودک ماندن هنر مردان بزرگ است.
زيگموند فرويد
آموزه های روان کاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.
تأملات
انسان تنها حيوانی است که می تواند به خود دروغ بگويد.
آلبرت اینشتين
هيچ مشکلی نمی تواند در همان سطحی از هشياری که آن را آفريده است حل شود.
right direction

اشتراک نشريه جان و تن، خريد تک شماره، خريد نسخه الکترونيک

خواندنی ها و خبرها

27 مهر 1393
شعری زيبا از لری رابينسون شعری زيبا از لری رابينسون Rise and Fall Let go of fear.and rest in that which is,For peace, like love.comes to those who allow itLet go of fear.and rest in stillness...Watch the breath rise.and fall...Watch the tide rise.and fall...Watch towers rise.and fall...Watch walls rise.and fall...Watch statues rise.and fall...Watch empires rise.and fall...Watch the breath rise.and fallLet go of fearand rest in the armsof the Onewho has always held you,the One who holdsatoms and empires.and oceans and starsLet go of fear .and wa...
26 شهریور 1393
برگزاری دوره دوم کارگاه SWAP-200 برگزاری دوره دوم کارگاه SWAP-200 با توجه به ثبت نام فراتر از ظرفیت در کارگاه تخصصی اول ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200، کارگاه دوم SWAP-200 در تاریخ های 93/7/17 ساعت 9 الی 12، 93/7/24 از ساعت 14 الی 16 مجدداً برگزار می شود. در این کارگاه شیوه جدید و منحصر به فرد شدلر (Shedler) و وِستن (Westen) در ارزیابی جامع شخصیت آموزش داده می شود....
15 شهریور 1393
اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بين بازگشايی ناهشيار و نتيجه اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بين بازگشايی ناهشيار و نتيجه مقاله با عنوان Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychotherapy service: overall effectiveness and association between unlocking the unconscious and outcome برای استفاده علاقمندان در بخش دانلود سايت قرار گرفت.
08 شهریور 1393
کارگاه تخصصی ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200 کارگاه تخصصی ارزيابی بالينی و جامع شخصيت SWAP-200 در این کارگاه شیوه جدید و منحصر به فرد شدلر (Shedler) و وِستن (Westen) در ارزیابی جامع شخصیت آموزش داده می شود. این شیوه مشکلات شخصیتی را بر اساس محور دوم DSM ارزیابی می کند. همچنین ظرفیت‌ها و توانایی‌های شخصیتی نیز در این روش به طور عینی شناسایی می شوند. در این شیوه، ارزیابی بر اساس یک ...
29 مرداد 1393
نقدی بر دکتر قربانی و درمان پويشی فشرده و کوتاه مدت نقدی بر دکتر قربانی و درمان پويشی فشرده و کوتاه مدت در يک سايت مطالبی در نقد دکتر نيما قربانی و روان درمانی پويشی فشرده و کوتاه مدت منتشر شده است که در پی می آيد: مطلب اول: به قلم زهرا نوعی لينک مطلب   به صدق کوش که خورشید زاید از نفست                  که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست   سایت دکتر قربانی برای متعجب شدن کم مطلب ن...
14 خرداد 1393
پاورپوينت سمینار آموزشی عشق سالم و ناسالم پاورپوينت سمینار آموزشی عشق سالم و ناسالم سمینار آموزشی عشق سالم و ناسالم در تاریخ 31/2/1393 و 8/3/1393 در مجتمع آموزشی منظومه خرد واقع در ولنجک تهران برگزار شد. افرادی که در این سمینار شرکت کردند می توانند اسلاید های این سمینار را از بخش دانلودهای سايت دريافت کنند و با استفاده از رمزی که در جلسه دوم سمينار در اختيار شرکت کنند...
11 خرداد 1393
جان وتن منتشر شد جان وتن منتشر شد فهرست این شماره: یادداشت سردبیر / در طلب عشق(مصاحبه با ماریان ویلیامسون)/ در محضر مولانا / ﺷﮑﺴــﺖ رژﻳــﻢﻫﺎ! / معرفی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس /رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ در روان کاوی! (مصاحبه اختصاصي با جان فردریکسون) / در ستایش روش یا نکاتی در باب لبخند شیطانی / روان شناسی یا روان پ...
26 اسفند 1392
يک مقاله جديد به بخش دانلود اضافه شد يک مقاله جديد به بخش دانلود اضافه شد مقاله با عنوان Integrative Self-Knowledge and Marital Satisfaction برای استفاده علاقمندان در بخش دانلود سايت قرار گرفت.
17 دی 1392
درمانگر بهوشيار درمانگر بهوشيار فايل صوتی سخنرانی دکتر قربانی در کارگاه درمانگر بهوشيار در دانشگاه تهران برای دانلود و استفاده علاقمندان در سايت قرار گرفت. برای دسترسی به فايل صوتی به قسمت دانلودها مراجعه فرماييد.
17 دی 1392
کتاب من به روايت من چاپ شد کتاب من به روايت من چاپ شد من به روایت من داستان رویارویی شخصی آدمی با خود است. من چگونه در کشاکش لذت و درد زندگی خود را میبیند، تجربه میکند، میآزماید، در خود تأمل میکند، خود را تحمل می‎کند، و در این فرایند به نحوی گذرا، صفا و کمال را تجربه میکند. معنایی از کنش خود میآفریند که آن را خرد مینامد....
24 آذر 1392
آیا "روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت" روانکاوی است؟ آیا گاه ديده می شود برخی از روان شناسانی که در مکاتب سنتی روان کاوی فعال هستند روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت را از جمله درمان های روان کاوانه نميشمارند و به گونه اي نگاه بدبينانه به اين روش درمانی دارند. در اين زمينه يکی از دانشجويان ايرانی علاقمند به ISTDP همين سؤال را از دکتر...
11 آذر 1392
تعديل هزينه ارسال کتاب در فروشگاه اينترنتی سايت تعديل هزينه ارسال کتاب در فروشگاه اينترنتی سايت به اطلاع بازديد کنندگان گرامی می رساند جهت رفاه خريداران کتاب و مقرون به صرفه تر شدن سفارش اينترنتی کتاب، هزينه های ارسال کتب خريداری شده به شرح زير اصلاح شد: ارسال يک يا دو عدد کتاب در شهر تهران:   50،000 ريال ارسال سه عدد کتاب يا بيشتر در شهر تهران: 70،000 ريال ارسال يک يا دو عدد ک...
09 آذر 1392
چگونه استخدام کنيم: نگاهي به روحيات متقاضيان کار چگونه استخدام کنيم: نگاهي به روحيات متقاضيان کار از آن جا که هميشه زندگي شغلي من بر خودآگاهي و سلامت روان متمرکز بوده است، اين دو ويژگي را براي انتخاب افرادي که قصد دارم با آنها همکاري کنم ، ملاک قرار داده ام. در دوره ي درسي ام- به نام  روحيه ي رهبري- به کارفرمايان توصيه مي کنم پيش از استخدام متقاضيان با آن ها گفتگوکنند تا "ن...
15 مهر 1392
فروید در میان ما فروید در میان ما بله، او زيگموند فرويد است، كه بعد از يك عمر كه از زمان مرگش در سال 1939 در لندن مي گذرد (درحالي كه توسط نازي ها از وين محبوبش تبعيد شده بود) هنوز در بين ماست. نظريه پردازي كه به كنكاش و کاوش در بسياري از مناطق جديد و دست نخورده ذهن پرداخت. ضمير ناخودآگاه: سياهچال پر سر و صدايي از خاطر...
25 شهریور 1392
شما برای ديگران چه جوّی توليد می کنيد؟ شما برای ديگران چه جوّی توليد می کنيد؟ شاید شما آن قدر که می پندارید،‌ خودتان را نمی شناسید، هرچند رفتار شما سرنخ های مشخصی را از آنچه که هستيد نشان می دهد که شما اصلا از آن آگاه نیستید. اما دیگران به خوبی متوجه می شوند. یک لغت جالب و مضحک  که ما معمولا برای توصیف مردم از آن استفاده می کنیم:  کلمه"عادی" است. هرچند ما ...
صفحه اصلی
Copyright © Dr. Nima Ghorbani / تمامی حقوق محفوظ است