دفاع بدوی یا نگاه بدوی؟ رشد، کارکرد، و پیامدها (آفلاین)

آنچه از یک منظر واکنش دفاعی بدوی در نظر گرفته می‌شود، درواقع حالتی از هشیاری است که در مراحل فروتر …

به محتوای ضبط شده از دوره زنده دسترسی دارید

تا 30 آبان: 840،000 تومان - 30% تخفیف

تا 15 آذر: 960،000 تومان - 20% تخفیف

تا 30 آذر: 1،080،000 تومان - 10% تخفیف

دفاع بدوی یا نگاه بدوی؟ رشد، کارکرد، و پیامدها (آفلاین)
تاریخ برگزاری:

از 15 دی تا 27 بهمن 1400

تعداد جلسات:

6 جلسه

نوع محتوا:

فایل صوتی

گواهینامه:

ارائه گواهینامه پایان دوره

آنچه از یک منظر واکنش دفاعی بدوی در نظر گرفته می‌شود، درواقع حالتی از هشیاری است که در مراحل فروتر تحول بر تجربه انسانی سایه می‌افکند. این حالت‌های هشیاری همواره در پس ذهن آدم‌ها حاضرند و ممکن است در وهله‌هایی دوباره هشیاری آدمی را تسخیر کنند. اینکه چه احساساتی مولد چنین تجربه‌های فراگیر مخربی‌اند و به چه شکلی این سازوکارهای دفاعی بدوی و احساسات همخوان با آنها در متونی مانند مثنوی به تصویر کشیده شده‌اند، محور دوره حاضر است.
0 دیدگاه 19 بازدید 36 نفر