سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره پنجم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 31 خرداد: 4.930.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 تير: 5.220.000 تومان - 10% تخفیف

تا 31 تير: 5.510.000 تومان - 5% تخفیف

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره پنجم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 13 مرداد تا 19 آبان 1402 (24 و 17 شهريور تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 18:00 تا 21:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

0 دیدگاه 9 بازدید 22 نفر