سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دوازدهم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 بهمن: 4.930.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 اسفند: 5.220.000 تومان - 10% تخفیف

تا 29 اسفند: 5.510.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دوازدهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 18 فروردین تا 16 تير 1402 (22 ارديبهشت تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 14:00 تا 17:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 8 بازدید 27 نفر