سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و سوم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی | انقضا 6 ماه

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 5 اسفند: 4.141.000 تومان - 15% تخفیف

تا 29 اسفند: 4.384.000 تومان - 10% تخفیف

تا 7 فروردین: 4.628.000 تومان - 5% تخفیف

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و سوم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 7 اردیبهشت تا 25 خرداد 1403

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 12:30

جلسات:

تعداد 7جلسه، روزهای جمعه

سرفصل‌های سطح دو (ISTDP)

 • مفروضه‌های رویکردهای روان‌پویشی
 • مفاهیم اصلی در رویکرد روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)
 • مقایسه روانکاوی کلاسیک و ISTDP
 • فراروان‌شناسی ناهشیاری دوانلو
 • دلبستگی و ترومای دلبستگی
 • آسیب‌شناسی روانی در ISTDP
 • طیف نورزها (نشانه تا خوی) و شکنندگی ایگو
 • درمان آزمایشی و تعارض درون‌روانی
 • توالی پویشی محوری (CDS)
 • مثلث تعارض و مثلث شخص
 • احساسات و هیجان‌ها (انواع، مولفه‌ها، مسیر تجربه بدنی و رفتاری)
 • احساسات متعارض انتقالی (CTF)
 • پرسشگری پویشی، فراخوانی احساسات، تسهیل تجربه کامل احساسات
 • اضطراب، کانال‌های تجلی اضطراب، تنطیم اضطراب
 • دفاع‌های روان‌شناختی (ماهیت، سطوح، تحول)
 • دفاع‌های اصلی و دفاع‌های تاکتیکی
 • دفاع‌های بدوی، واپس‌رونده، سرکوب‌گر، و وسواسی
 • کار با دفاع‌ها، مقاومت، مقاومت انتقالی
 • سطوح مقاومت (اجتناب از احساسات، اجتناب از نزدیکی هیجانی، مقاومت سوپرایگو)
 • ظرفیت سازش‌یافتگی ایگو
 • ظرفیت خود مشاهده‌گری
 • پیمان درمانی هشیار و ناهشیار
 • اهداف عملیاتی در ISTDP
 • پیمان کاری، تکالیف درمانی و فنون ISTDP
 • فشار (دعوت)، روشن‌سازی، چالش، درگیری مستقیم، تحکیم
 • پیشبرد جلسات درمانی بر اساس الگوی: مداخله، پاسخ، مداخله، پاسخ
 • مدل استاندارد و گام به گام در ISTDP
 

منابع

 • از خط تا مثلث تعارض/ نیما قربانی
 • روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نیما قربانی
 • مصاحبه با جان فردریکسون از مجله جان و تن 3 و 4
 • مصاحبه با هوبرت هرمنز از مجله جان و تن 5 و 6
 • مصاحبه با رابرت نبورسکی از مجله جان و تن 7 و 8
0 دیدگاه 53 بازدید 80 نفر