سطح یک. اصول روان درمانی (دوره دهم/ آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 31 اردیبهشت: 4.930.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 خرداد: 5.220.000 تومان - 10% تخفیف

تا 20 خرداد: 5.510.000 تومان - 5% تخفیف

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره دهم/ آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 25 خرداد تا 9 شهريور 1402 (8 تیر و 5 مرداد تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 14:30 تا 18:30

جلسات:

تعداد 10جلسه، روزهای پنجشنبه

سرفصل‌ها

 • آشنایی با روان‌حرفه‌ها و حد و حدود آنها
 • آشنایی با انواع روان‌درمانی
 • آشنایی با روان‌درمانیِ شواهد بنیاد
 • ابعاد صلاحیت حرفه‌ای
 • مهارت‌های خرد و پایه در روان‌درمانی
 • آشنایی با نظریه‌ها در روان‌درمانی
 • مکاتب یکپارچه‌نگری در روان‌درمانی
 • آشنایی با عوامل مشترک و اختصاصی در روان‌درمانی
 • آشنایی با مراحل تغییر
 • ارتباط درمانی و رابطه درمانی
 • بازاندیشیِ معالجه گفتاری
 • تلویحات درمانی نظریه و پژوهش دلبستگی
 • پویش‌های روانی چرخه‌ای
 • ظرفیت‌سازی روانشناختی از طریق تمرین متأملانه
0 دیدگاه 25 بازدید 32 نفر