114

زير نظر دكتر نيما قربانی

محتوای دوره

درس‌گفتارهای روانكاوی بينش نو: ويلفرد بيون

وحید قمری
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
هدف از برگزاری این سلسله دوره آشنایی ابتدایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، و علاقه‌مندان به روانکاوی با اندیشۀ ویلفرد بیون است. نظر به غنا و پیچیدگی‌های آراء بیون و نیاز به تمهیدات نظری، در این دوره تلاش می‌شود تا کلیتی از نظریات بیون و مفاهیم برجسته در نظریه‌پردازی او مورد توجه قرار گیرد و درآمدی باشد بر دوره‌های بعدی که دربرگیرندۀ نگاهی ژرف‌تر به دلالت‌های بالینی نظریۀ بیون و معرفت‌شناسی مبتنی بر اندیشۀ او است. در این دورۀ مقدماتی از طریق مرور منابع عمدۀ مؤثر بر بیون، یعنی آثار فروید و کلاین، چهارچوبی برای درک بهتر و معنابخشی به تفکر بیون ایجاد شده و کوشش بر آن است تا با مرور گذرای آثار اصلی بیون، و معاصرانی که متأثر از او، یا در شرح نگاه او نگاشته‌اند (مانند آگدن، گراتستین، کارترایت و فررو)، درکی ابتدایی شکل گیرد و آمادگی لازم جهت خوانش‌های نزدیک‌تر و دقیق‌تر در دوره‌های بعدی فراهم شود. افزون بر این، تأکید بر وجوه خلاقانۀ نگاه بیون، تبیین اهمیت آن برای درمانگران، دانشجویان، و فارغ‌التحصیلان، و نیز ایجاد نگرشی متمایز در جهت بازنگری فهم‌های قالبی از مفاهیم روانکاوی از اهداف این دوره است.
867,000 تومان
اطلاعات دوره

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture