تصویر پروفایل

71

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه دوم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه سوم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه چهارم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه پنجم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه ششم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه هفتم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه هشتم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه نهم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00
 • جلسه دهم: سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم) 04:00:00

سرفصل‌ها

 • آشنایی با روان‌حرفه‌ها و حد و حدود آنها
 • آشنایی با انواع روان‌درمانی
 • آشنایی با روان‌درمانیِ شواهد بنیاد
 • ابعاد صلاحیت حرفه‌ای
 • مهارت‌های خرد و پایه در روان‌درمانی
 • آشنایی با نظریه‌ها در روان‌درمانی
 • مکاتب یکپارچه‌نگری در روان‌درمانی
 • آشنایی با عوامل مشترک و اختصاصی در روان‌درمانی
 • آشنایی با مراحل تغییر
 • ارتباط درمانی و رابطه درمانی
 • بازاندیشیِ معالجه گفتاری
 • تلویحات درمانی نظریه و پژوهش دلبستگی
 • پویش‌های روانی چرخه‌ای
 • ظرفیت‌سازی روانشناختی از طریق تمرین متأملانه
4,400,000 تومان
اطلاعات دوره
Hide picture