تصویر پروفایل

81

زير نظر دكتر نيما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه يازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سيزدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین) 03:00:00
با کلیک دکمه بالا در صورت بازگشت به همین صفحه، لطفا اینجا را کلیک کنید
4,930,000 تومان
اطلاعات دوره

ارائه گواهینامه پایان دوره

به محتوای ضبط شده از دوره زنده دسترسی دارید

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture