آداب مهرورزی (۱): صمیمیت

2019/08/16
21 بازدید

آداب مهرورزی (۱): صمیمیت

در این قسمت:
* کنترل، تبعیت کورکورانه، و اختفا: موانع اصلی صمیمیت
* فاصله احساسی به بهانه رعایت ادب و حرمت
* جنگ قدرت به‌عنوان ابزار فرار از صمیمیت

 

دیدگاه خود را بنویسید