آداب مهرورزی (۱): صمیمیت

آداب مهرورزی (۱): صمیمیت

در این قسمت:
* کنترل، تبعیت کورکورانه، و اختفا: موانع اصلی صمیمیت
* فاصله احساسی به بهانه رعایت ادب و حرمت
* جنگ قدرت به‌عنوان ابزار فرار از صمیمیت

 

0 responses on "آداب مهرورزی (۱): صمیمیت"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture