بازگشت
مقالات فارسی
نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها : .
 • بشارت، محمدعلي؛ صالحی، مريم؛ رستميان، عبدالرحمن؛ قربانی، نيما (۱۳۹۴). مقايسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هيجانی زوج‌محور و مداخله بيمارمحور بر کيفيت رابطه زوجين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد: يک مطالعه مقدماتی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران, ۳(۲), ۹۵-۱۰۴٫‎
 • سبزه آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا؛ قربانی، نیما (۱۳۹۴). بررسي ويژگي­هاي روان­سنجي شاخص آرزو. مطالعات روانشناختي، ۱۱(۱)، ۱۱۴-۹۷٫
 • لطفي، سميرا؛ قرباني، نيما؛ پورحسين، رضا (۱۳۹۳). بررسي برازنده­سازي مدل ابعادي تلجن در جمعيت تهران. علوم روانشناختي، ۴۹، ۴۰-۲۶٫
 • بشارت، محمدعلي؛ بزازيان، سعيده؛ قرباني، نيما؛ اصغري، مهسا سادات (۱۳۹۳). پيش­بيني خودشناسي انسجامي فرزندان بر اساس ويژگي­هاي فرزند­پروري والدين. فصلنامه خانواده­پژوهي، ۱۰(۳۷)، ۷۸-۶۵٫
 • امید بیکی،مهسا؛ خلیلی،شیوا؛ غلام علی لواسانی،مسعود؛ قربانی،نیما (۱۳۹۳). رابطه ذهن­آگاهي و خودشناسي منسجم با رضايتمندي زناشويي. مجله روانشناسي، ۷۱، ۳۴۱-۳۲۷٫
 • سبزه آرای لنگرودی،میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا؛ قربانی،نیما (۱۳۹۳). بررسي ويژگي­هاي روان­سنجي مقياس وابستگي­هاي ارزش خود. انديشه­هاي نوين تربيتي، ۱۰(۱)، ۱۴۰-۱۱۹٫
 • موسوي، اشرف سادات؛ قرباني، نيما؛ قاضي طباطبايي، محمود (۱۳۹۳). مقايسه خودتخريب­گري روانشناختي بر پايه خودشناسي، خود انتقادي، و احساس شرم و گناه در سه گروه افراد سالم، بيماران اتوايميون، و بيماران غير اتوايميون. مجله علوم رفتاري، ۸(۱)، ۸۸-۸۱٫
 • قرباني، نيما (۱۳۹۳). عشق چيست. مجله رويش روانشناسي، ۸، ۲۶-۳٫
 • صالح میرحسنی، وحیده؛ قربانی، نيما؛ علی پور، احمد؛ فرزاد، ولی الله (۱۳۹۳). نقش واسطه‌ای پنج عامل شخصیت در رابطه استرس ادراک‌شده و عینی با اضطراب، افسردگی، و علائم جسمانی رؤسای بانک‌ها. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۸(۴)، ۳-۴٫‎
 • قرباني، نيما؛ چن، ژئو؛ سعيدي، ضحي؛ بهجتي، زهرا؛ واتسون، پي. جي (۱۳۹۲). ساختار عاملي مقياس شفقت خود در ايران. پژوهش­هاي كاربردي روانشناختي، ۴(۳)، ۴۱-۲۹٫
 • طاهباز، سحر؛  قرباني، نيما؛ الماسي، سيمين؛ پورنقاش تهراني، سيد سعيد (۱۳۹۲). مقايسه گرايش شخصيتي خود تخريبي و خودشناسي انسجامي در بيماران اتو ايميون و غير بيماران. رويش روانشناسي، ۱، ۲۷-۱۵٫
 • رحيمی، سيدعلی‌سينا؛ قربانی، نيما؛ رفيعی، حسن؛ فرهوديان، علي؛ سليماني­نيا، ليلا؛ مساح، اميد (۱۳۹۲). پيش‌بينی مصرف مواد براساس ويژگی‌های شخصيتی در دانشجويان. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي، ۱۴(۵)، ۷۴-۶۷٫
 • سعيدي، ضحي؛ قرباني، نيما؛ سرافراز، مهدي­رضا؛ شريفيان، محمدحسين (۱۳۹۲). اثر القاي شفقت خود و حرمت خود بر ميزان تجربه شرم و گناه. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ۸ (۱)، ۱۰۲-۹۱٫
 • تبیک، محمدتقی؛ قربانی، نیما؛ رضازاده، سید محمدرضا (۱۳۹۲). نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي. روانشناسي و دين، ۶(۳)، ۸۰-۷۱٫
 • تبیک، محمدتقی؛ قربانی، نیما؛ رضازاده، سید محمدرضا (۱۳۹۲). رابطه انگيزش ديني و خود شناسي با فضايل اخلاقي. مطالعات اسلام و روانشناسي، ۷(۱۲)، ۱۴۸-۱۳۵٫
 • قرباني، نيما (۱۳۹۱). تحول مفهوم­سازي­هاي خودشناسي. رويش روانشناسي، ۲، ۵۳-۲۷٫
 • خضري مقدم، نوشيروان؛ قرباني، نيما؛ بهرامي احسان، هادي؛ رستمي، رضا (۱۳۹۱). اثربخشي گروه درماني بر کاهش علائم روان­شناختي بيماران ام اس. روانشناسي باليني، ۱۳، ۲۲-۱۳٫
 • خضري مقدم، نوشيروان؛ قرباني، نيما؛ بهرامي احسان، هادي؛ رستمي، رضا (۱۳۹۱). بررسي اثربخشي کاهش استرس بهوشياري محور بر علايم روان­شناختي بيماران مولتيپل اسکلروزيس.‎ مجله تحقيقات علوم رفتاري، ۱۰(۷)، ۶۰۸-۵۹۷٫
 • سرافراز، مهدي رضا؛ قرباني، نيما؛ جواهري، عابدين (۱۳۹۱). خودمهارگري: ظرفيتي واحد يا دو وجهي؟ تمايز بين وجوه بازدارندگي و برانگيزندگي در دانشجويان دانشگاه­هاي تهران. پژوهش در سلامت روانشناختي، ۶(۴)، ۷۵-۶۹٫
 • سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی‌رضا؛ شریفیان، محمدحسين (۱۳۹۱). رابطه‌ی شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۶(۳)، ۹-۱٫‎
 • صادقي، سيما؛ قرباني، نيما؛ بهرامي احسان، هادي؛ كياني، مجتبي (۱۳۹۰). مقايسه اختلالات شخصيت در زوج­هاي سازگار و ناسازگار بر اساس SWAP-200.‎ پژوهش­هاي نوين روانشناختي، ۷ (۲۵)، ۹۹-۸۳٫
 • زرندي، عليرضا؛ قرباني، نيما؛ علوي، سيد بابك (۱۳۹۰).  ارتباط پنج عامل شخصيت و رهبري تحول­گرا بر اساس دگرارزيابي زير دستان و فرا دستان. پژوهش­هاي روانشناختي، ۲۸، ۱۱۱-۹۶٫
 • آقابابائی، ناصر؛ قربانی، نیما؛ خدابخش، محمدرضا (۱۳۹۰). تقابل فرايندهاي خودشناختي با آستانه گذري. روانشناسي و دين، ۴(۱)، ۶۹-۵۵٫
 • طاهباز، سحر؛ قربانی، نيما؛ نبوی، سيد مسعود (۱۳۹۰). گرایش­های شخصیتی خود تخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل: شواهد و افق­ها. فصل­نامه پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، ۲(۱)، ۵۰-۳۹٫
 • طاهباز، سحر؛ قربانی، نيما؛ نبوی، سيد مسعود (۱۳۹۰). مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروز و افراد سالم. روان­شناسی معاصر، (۶)۲، ۴۴-۳۵٫
 • بشارت، محمدعلي؛ اصغري، مهسا سادات؛ بهرامي احسان، هادي؛ قرباني، نيما (۱۳۹۰). رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، ۴۱(۴)،۱۶-۳٫
 • زرندی، علیرضا؛ قرباني، نيما (۱۳۹۰). رابطه خودشناسی و رهبری تحول­گرا با ارضای نیازهای روان شناختی زیر دستان و ارزیابی عملکرد فرادستان. مجله روان­شناسی وعلوم تربیتی، ۳، ۷۴-۶۱٫
 • فرهادي، مهران؛ قرباني، نيما؛ بهرامي احسان، هادي (۱۳۹۰). الگوهای پالایش اضطراب: آماده سازی، بررسی ساختار عاملی و شاخص روایی مقیاس طراحی شده بر پایه نمونه­ای از دانشجویان. مجله علوم روانشناختی، ۳۹، ۲۸۳-۲۶۹٫
 • فرهادي، مهران؛ قرباني، نيما؛ بهرامي احسان، هادي؛ صادقيان، سعيد (۱۳۸۹). رابطه سبك­هاي ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب خصيصه­اي با واكنش قلبي-عروقي. مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، ۴۰، ۹۸-۸۳٫
 • بشارت، محمدعلي؛ پرتو، مسلم؛‌ بهرامي احسان، هادي؛ قرباني، نيما (۱۳۸۹). تأثير مستقيم و غير مستقيم بهوشياري بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: نقش واسطه­اي بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي. پژوهش­هاي كاربردي روانشناختي، ۳، ؟؟؟؟.
 • محمدي، مصطفي؛ قرباني، نيما؛ عبدالهي، عبدالحسين (۱۳۸۹). برجستگي مرگ و حرمت خود: يك مطالعه آزمايشي.‎ روانشناسي تحولي، ۲۵، ۶۴-۵۷٫
 • قاسمي پور، يداله؛ قرباني، نيما (۱۳۸۹). بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي-عروقي.‎ روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، ۱۶(۲)، ۱۶۲-۱۵۴٫
 • حشمتی، رسول؛ قربانی، نيما؛ رستمی، رضا؛ احمدی، محسن؛ اخوان، حميد (۱۳۸۹). بررسی مقایسه­ای ناگویی خلقی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک، غیر سایکوتیک و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ۵۵، ۶۲-۵۶٫
 • شاه­محمدي، خديجه؛ قرباني، نيما؛ بشارت، محمدعلي؛ نصرت­آبادي، مسعود (۱۳۸۸). تأثير پيش­بيني خودشناسي انسجامي، بهشياري و سبك­هاي دفاعي بر سلامت. مجله روانشناسي و علوم تربيتي، ۳۹(۳)، ۱۱۹-۹۹٫
 • پورحسين، رضا؛ پذيرايي، مريم؛ قرباني، نيما؛ اميري، محسن (۱۳۸۸). بررسي مترادف­ها در ارتباطات مفهومي و رابطه آنها با پنج عامل بزرگ شخصيت. علوم روانشناختي، ۲۹، ۴۶-۲۴٫
 • بشارت، محمدعلي؛ قلعه­بان، مريم؛ رحيمي­نژاد، عباس؛ قرباني، نيما (۱۳۸۸). مقايسه ناگوطبعي و خود نظم­جويي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غير مبتلا. مجله علوم روانشناختي، ۳۲، ۴۵۵-۴۳۳٫
 • صادقی فیروز آبادی، وحيد؛ رستمی، رضا؛ قربانی، نيما (۱۳۸۸). بررسی اعتبار و روایی سیاهه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد- ویرایش سوم (SASSI-3). مجله روانشناسی،۵۰، ۲۲۴-۲۰۶ .
 • بشارت، محمدعلي؛ كريمي، معصومه؛ قرباني، نيما؛ رحيمي نژاد، عباس (۱۳۸۸). مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي.‎ تازه­هاي علوم شناختي، ۴۴، ۲۸-۱۸٫
 • جهانگيرزاده، محمدرضا؛ قرباني، نيما (۱۳۸۸). رابطه عوامل شخصيت و خودشيفتگي بيمارگون با جهت­گيري ديني. روانشناسي و دين، ۶، ۷۰-۴۱٫
 • قرباني، نيما (۱۳۸۷). تمايز، تحليل، و انسجام روان­بنه­ها: سازوكار تبييني دگرديسي «خود» در روان درمانگري در قالب مفاهيم پياژه. مجله علوم روانشناختي، ۷(۲۶)، ۲۳۹-۲۲۳٫
 • شفيعي فرد، يعقوب؛ قرباني، نيما؛ غباري بناب، باقر؛ يوسفي، علمدار (۱۳۸۷). بررسي مقايسه­اي رابطه مقياس تجربه معنوي و مقياس تعالي معنوي در پيش­بيني افسردگي دانشجويان.‎ پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، ۱۸، ۷۵-۵۹٫
 • نوروزی، نصرت الله؛ عابدینی، عليرضا؛ عاطف وحید، محمد كاظم؛ قربانی، نیما (۱۳۸۷). رابطه بین سبک­های دفاعی ظهور مقاومت و انتقال در روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. روانشناسی کاربردی، ۲(۲و۳)، ۵۳۷-۵۱۸٫
 • نوروزی، نصرت الله؛ عاطف وحید، محمد كاظم؛ قربانی، نيما؛ قاضی طباطبایی، محمود (۱۳۸۶). عامل دو گانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال شخصیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۳(۲)، ۱۳۹-۱۳۲٫
 • بشارت، محمد علی؛ حاجی آقازاده، ماریا؛ قربانی، نیما (۱۳۸۶). تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیسم­های دفاعی و هوش عمومی. روانشناسی معاصر،۳، ۵۶-۲۵٫
 • حمزوی، فاطمه؛ قربانی، نیما (۱۳۸۶). خودشیفتگی و نقش­های جنسی در نوجوانان دختر ایرانی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، ۵(۲), ۷۲-۵۵٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۶). از واقعیت­گرایی تا نظرگاه­گرایی درتفکر روان­پویشی. روان شناسی: عرصه­ها و ديدگاه­ها. صص ۴۳۱-۴۲۱٫ تهران: سمت.
 • قربانی، نیما (۱۳۸۶). خودشناسی: یک بازی زبانی یا یک فرایند محوری روانشناختی. بازتاب دانش، ۴، ۲۹-۱۹٫
 • موسوی، اشرف سادات؛ قربانی، نيما (۱۳۸۶). روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه­های هاپکینز در نمونه بالینی و بهنجار. روانشناسان ایرانی، ۴(۱۳)، ۷۹-۶۹٫
 • شامحمدی، خديجه؛ بشارت، محمدعلي؛ قربانی، نيما ( ۱۳۸۵). نقش خودشناختی در تنیدگی، سبک­های دفاعی و سلامت جسمانی. فصلنامه روانشناسان ايراني، ۱۰، ۱۵۶-۱۴۵٫
 • موسوی، اشرف سادات؛ قربانی، نيما (۱۳۸۵). خودشناسی، خود-انتقادی و سلامت روان. مجله مطالعات روانشناختی، ۳و۴، ۹۱-۷۵٫
 • قربانی؛ نیما (۱۳۸۵). روان­درمانی­های خودشناسی محور. مصاحبه در مجله بهداشت روان و جامعه،۱۴، ۱۴-۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۵). معضلات مفهومی خودشناسی. اندیشۀ نوین دینی، ۴(۲)، ۳۲-۹٫
 • طهماسب، عليرضا؛ قربانی، نیما؛ پورحسین، رضا (۱۳۸۵). خودشناسی انفکاکی و انسجامی: رابطه وجوه خودشناسی با پنج عامل بزرگ شخصیت. مجله روانشناسی و علوم تربیتي، ۳۶(۱)، ۷۶-۵۷٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۵). بررسي خود شیفتگی ناسالم در نمونه­ای از دانشجویان ایراني و امریکايي. روانشناسی معاصر، ۱(۱)، ۲۸-۲۰٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۴). فرآیندنگری در شناخت­درمانی: انسجام سنت­های روان­پویشی و شناختی-رفتاری بر پایه نظریه پیاژه و فرآیندهای خودشناختی. مجله علوم روانشناختی، ۱۵، ۲۲۰-۲۰۶٫
 • قرباني، نيما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۴). فرايندهاي خودشناختي و نظام­هاي پردازش خبر عقلاني و تجربه­اي در ايران و آمريكا. روانشناسي تحولي، ۵، ۱۴-۳٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۳). معنویت: روی­آوردی تجربه­ای، گوهرشناختی، و مدرن به دین یا سازه­ای روانشناختی؟ مقالات و بررسیها، ۷۶، ۹۸-۶۹٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۲). مبانی روش­شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین­پژوهی تجربی. مقالات و بررسیها، ۷۴، ۳۶-۹٫
 • قربانی، نیما؛ واتسون، پی. جی (۱۳۷۹). شباهت­های ساختاری هوش هیجانی در ایران و امریکا. مجموعه مقالات علوم انسانی: روانشناسی، ۴، ۷۱-۵۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی.؛ بینگ، م. ن. (۱۳۷۸). شباهت ساختاری هوش هیجانی در ایران و ایالات متحده آمریکایی. مجموعه مقالات علوم انسانی: روانشناسی،۲، ۱۵۵-۱۳۳٫
 • قربانی، نیما؛ دادستان، پريرخ؛ اژه­ای، جواد؛ مطیعیان، حسين (۱۳۷۸). پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی در سطح سلول­های تسهیل­کننده و مهارت­های لنفوسیت­های تی، و آسیب­های روانشناختی. مجله روانشناسی، ۱۲، ۳۸۹-۳۶۸٫
 • فرامرز قراملكي، احد؛ قرباني، نيما (۱۳۷۸). جهت­گيري­هاي ديني و سلامت روانشناختي. نامه علم و دين، ۵و۶، ۱۶-۱٫
 • قربانی، نیما (۱۳۷۷). روانشناسی دین: یک روی آورد علمی چندتباری. قبسات، ۸و۹، ۴۵-۲۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی. (۱۳۷۴). روانشناسی دین در جوامع مسلمین. قبسات، ۳(۸)، ۷۱-۵۲٫
 • قربانی، نیما (۱۳۷۴). سخت­رویی: ساختار وجودی شخصیت. پژوهش­های روانشناختی،۶، ۹۲-۷۶٫
 • قرباني، نيما؛ دژكام، محمود (۱۳۷۳). ارتباط سخت رويي، الگوي رفتاري تيپ A و رفتار مستعد بيماري­هاي كرونري (تيپ۲).‎ پژوهش در پزشكي، ۱۸(۳)، ۴۵-۳۳٫

نظر شما در خصوص این نوشته

نام و نام خانوادگی الزامی میباشد.

عضویت در سایت
Registrations have been disabled
ارسال پیام به کارشناسان
گالری تصاویر بیشتر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی وبسایت: آنلاین استودیو