جلسه دوم: فقر و حرص

دکتر نیما قربانی را در کانال های زیر دنبال کنید

Hide picture