شفقت

30

مرداد'98

بررسی اعتبار میان‌فرهنگی شفقت خود در جوامع مختلف از جمله ایران با همکاری دکتر نیما قربانی

بررسی اعتبار میان‌فرهنگی شفقت خود در جوامع مختلف از جمله ایران با همکاری دکتر نیما قربانی سازه شفقت خود اولین‌بار …

بیشتر

25

بهمن'94

تلنگر دوازدهم

نقل است به پیش کش از مغرب زمین سنت روز عشاق، ولنتاین، را ارمغان آوردند که امروز است. جماعت ایران …

بیشتر

24

دی'94

انگیزه درونی،خودشناسی و سلامت روان

نظریه خودمختاری با تأکید بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی که وجه‌ای جهان‌شمول دارند، ارگانیسم انسانی را دارای ماهیتی از پیش فعال …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture