سطح یک؛ اصول روان‌درمانی (دومین دوره/مجازی)

زير نظر دكتر نيما قربانی | انقضا 6 ماه

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 31 مرداد: 5.916.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 شهریور: 6.264.000 تومان - 10% تخفیف

تا 31 شهریور: 6.661.000 تومان - 5% تخفیف

تاریخ برگزاری:

از 5 مهر تا 8 آذر 1403

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 12:30

جلسات:

تعداد 10جلسه، روزهای پنجشنبه

سرفصل‌ها

 • آشنایی با روان‌حرفه‌ها و حد و حدود آنها
 • آشنایی یا بیماری و سلامت
 • رابطه درمانی، دلبستگی، بحران و تداوم
 • تعریف روان‌درمانی و تمایز آن با سایر روان حرفه‌ها
 • تمایز روان‌درمانی بر مبنای روانکاوی با سایر رویکردهای درمانی
 • مفاهیم پایه‌ای روانکاوی برای درمان
 • مفاهیم پایه‌ای روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت
 • مهارت‌های پایه‌ای روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت
 • چرخه‌های پویشی سلامت و بیماری
 • ویژگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت
 • انتخاب بیمار، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها
 • درمان آزمایشی

منـابع

 • من به روایت من
 • حریف نهان
 • فریب نهان
 • سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی

منـابع جانبی

 • مطالعاتی در باب هیستری/ فروید
 • مقاله دورا / فروید
 • دوپارگی ایگو/فروید
 • امر ناآگاه / فروید
 • روان شناسی بالینی/ فیرس
 • اصول روان‌درمانی/ واینر و بورشتاین
 • راه انسان شدن/ راجرز
 • گوش دادن فعال/ راجرز
 • اصول روان‌درمانی / واینر
 • درآمدی بر آراء ملانی کلاین/سیگال
 • کلاین؛ ریشه‌ها و اندیشه‌ها/ هینشلوود
0 دیدگاه 14 بازدید 0 نفر