دوره آنلاین از تملک تا تعلق: فرایند تحول مهرورزی

این دوره به نظریه پیوستاری رشد ظرفیت مهرورزی، از خودشیفتگی و میل به تملک تا احساس تعلق و مهرورزی می‌پردازد. سازوکارهای این دگردیسی و تجربه عشق رمانتیک و افلاطونی از محورهای این دوره خواهد بود. به عبارت ساده‌، چطور آدم‌ها از خودخواهی به عشق‌ورزی می‌رسند و چطور و چرا خودخواهی را با عشق اشتباه می‌گیرند؟ و آیا اصلاً اشتباهی در کار است؟ همچنین، داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای این نظریه، تبیین و تأویل خواهد شد.

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 مرداد: 1،440،000 تومان - 40% تخفیف

تا 20 مرداد: 1،680،000 تومان - 30% تخفیف

تا 25 مرداد: 1،920،000 تومان - 20% تخفیف

دوره آنلاین از تملک تا تعلق: فرایند تحول مهرورزی
تاریخ برگزاری:

از 28 شهریور تا 30 آبان

زمان برگزاری:

ساعت 20:00 تا 22:00

جلسات:

تعداد 8جلسه، روزهای یکشنبه

منابع دوره:

  • مثنوی معنوی
  • سودای خوش
  • از خط تا مثلث تعارض
0 دیدگاه 9 بازدید 1 نفر