سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین)

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 مهر: 3.740.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 آبان: 3.960.000 تومان - 10% تخفیف

تا 30 آبان: 4.180.000 تومان - 5% تخفیف

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 18 آذر تا 19 اسفند 1401 (۳۰ دی تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 18:30 تا 21:30

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

0 دیدگاه 5 بازدید 18 نفر