سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره پانزدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 بهمن: 5.916.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 اسفند: 6.264.000 تومان - 10% تخفیف

تا 29 اسفند: 6.661.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره پانزدهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 31 فروردین تا 5 مرداد 1403 (18 خرداد و 29 تیر تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 18:00 تا 21:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 15 بازدید 35 نفر