سطح چهار. نقشه راه ناهشیار (دوره پنجم/مجازی)

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 بهمن: 3،740،000 تومان - 15% تخفیف

تا 30 بهمن: 3،960،000 تومان - 10% تخفیف

تا 15 اسفند: 4،180،000 تومان - 5% تخفیف

سطح چهار. نقشه راه ناهشیار (دوره پنجم/مجازی)
تاریخ برگزاری:

از ۱۹ فروردین تا 17 تیر (30 اردیبهشت تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 18:30 تا 21:30

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

0 دیدگاه 7 بازدید 17 نفر