ضبط شده زنده

02

اسفند'0

جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ (آفلاین)

روایت تحول «من» در بستر تاریخ و نقش آن در شکل‌گیری نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی

بیشتر

22

دی'0

دفاع بدوی یا نگاه بدوی؟ رشد، کارکرد، و پیامدها (آفلاین)

آنچه از یک منظر واکنش دفاعی بدوی در نظر گرفته می‌شود، درواقع حالتی از هشیاری است که در مراحل فروتر …

بیشتر
Hide picture