فاطمه مشک‌آبادی

2024/05/08
21 بازدید
فاطمه مشک‌آبادی


علاوه بر تخصص و تسلط اساتید، دلسوزانه برخورد کردن اعضای بینش نو واقعاً کمیاب و ارزشمنده. کاملاً مشهوده و به نظرم نقطه قوت بسیار بزرگیه که کمتر جایی پیدا میشه.

کارشناسی ارشد روانشناسی

دانش آموخته دوره یازدهم سطح دو

بهار ۱۴۰۰

دیدگاه خود را بنویسید