یک مقاله جدید با عنوان Brief Religious Coping in Iran در بخش مقالات اضافه شد

Religious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran Nima Ghorbani1 • P. J. Watson2 • Sahar Tahbaz1 • Zhuo Job Chen3 !.

آرشیو خبرها و نظرها
وبسایت بینش نو
9 مرداد 1400

0 responses on "یک مقاله جدید با عنوان Brief Religious Coping in Iran در بخش مقالات اضافه شد"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture