کتاب یونگ منتشر شد

2020/06/28
9 بازدید
آنتونی استور,انتشارات بینش نو,تازه های نشر

نویسنده: آنتونی استور

مترجم: مهیار علینقی

نشر: بینش نو

درباره کتاب

یونگ از متنفذترین متفکران روانشناسی است و مانند فروید، مرزهای معهود این رشته را در نوردید و روان شناسی را با علوم مختلفی، از ادبیات و اسطوره شناسی گرفته تا باستان شناسی و خرد کهن پیوند داد. او در حوزه روان درمانی به تجربه های شگرفی دست یافت و میراث فکری عظیمی از خود بر جای گذاشت. یونگ در زمانه ای مدافع معنویت شد که تأکید بر ساحت جسمی و کالبدشناختی آدمی، سکه رایج محافل علمی بود. از این حیث، ساحت نظری او تقابل تأمل برانگیزی با بسیاری از نگا ه های متداول به دنیای درون آدمی دارد. کتاب حاضر به رغم حجم مختصرش، می کوشد تا کلیتی از نظریه های یونگ به دست دهد. نگاه نقادانه آنتونی استور به یونگ و تطبیق) و نه تلفیق (آثار او با دیگر نظریه های روان شناسی، به خصوص نظریه کلاین، سبب شده تا بتواند به ارزیابی متفاوتی دست یابد و خواننده را به تأمل بیشتر و کاربست خلاقانه تر دانسته هایش، چه درباره یونگ و چه درباره دیگر رویکردها بر انگیزد. کتاب یونگ تا امروز یکی از بهترین مداخل آشنایی با زندگی و آثار کارل گوستاو یونگ باقی مانده و در بسیاری از مؤسساتی که میراث دار اندیشه های اویند، تدریس می شود.

 

برای خرید و یا دانلود بریده ای از کتاب کلیک کنید...
دیدگاه خود را بنویسید