کتاب من به روایت من به چاپ چهارم رسید

من به روایت من داستان رویارویی شخصی آدمی با خود است.

من چگونه در کشاکش لذت و درد زندگی خود را تجربه می‌کند و مورد تأمل قرار می‌دهد. شناخت خود تقریباً در تمامی فرهنگ‌ها، با آدابی متفاوت، مهم انگاشته شده است زیرا یک ارزش غایی است و لازمه زندگی با صفا و کمال، امّا آدمی چندان تاب آن را ندارد. همین تاب نداشتن است که محور عمده نظریه‌ها و فنون روش‌های مختلف روان درمانی شده است.

بشر همواره در تلاش برای غفلت‌زدایی و افزایش ظرفیت مواجهه با خود بوده است. ضرورت شفای درد زندگی بشر را سراسیمه مشغول نتیجه فرآیند خودشناسی کرده است، اما از خود این فرآیند غفلت شده است. این کتاب نه محصول، که خود این فرآیند را وارسی و تبیین کرده و نحوه بکارگیری آن در زندگی را نشان داده است: من چگونه من را در فرآیند تجربه و تأمل روایت و به سوی انسجام حرکت می‌کند.

 

جهت خرید کتاب «اینجا» را کلیک کنید...

0 responses on "کتاب من به روایت من به چاپ چهارم رسید"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture