پندارهایی درباره روانکاوی

2019/09/14
8 بازدید

پندارهایی درباره روانکاوی

 • پندار یک: روانکاوی متمرکز بر گذشته است که قابل تغییر نیست.
  واقعیت: روانکاوی چگونگی تجربه فرد در موقعیت اینجا و اکنون را وارسی می‌کند. درک زمان حال، فهم تأثیر آسیب‌زای گذشته فرد را امکان‌پذیر می‌کند و نیز احتمال تجارب جدید را در آینده فراهم می‌سازد.
 • پندار دو: روانکاوان فقط دیگران، به ویژه پدر و مادر، را سرزنش می‌کنند.
  واقعیت: ما به عنوان بزرگسال می‌توانیم تجارب دردناک گذشته را در بافت مثبت تجربه درمانی و نیز در سایه فهم، بینش، و پذیرش، و نه سرزنش خود و دیگران، وارسی کنیم و تغییر دهیم.
 • پندار سه: روانکاوی فرد را به روانکاو وابسته می‌کند.
  واقعیت: افرادی که با احساس وابستگی خود راحت نیستند، در ایجاد روابط پایدار با دیگران مشکل دارند. روانکاوی کمک می‌کند تا ظرفیت خودپیروی احساسی شامل پذیرش میل به وابستگی ارتقا یابد.
 • پندار چهار: روانکاوان فقط به امیال و رفتار جنسی بها می‌دهند.
  واقعیت: روانکاوی پذیرش امیال و تجارب جنسی، نیاز به امنیت، درک هیجانی، و ارتباط هدف‌دار در روابط صمیمی را با یکدیگر منسجم می‌کند.
 • پندار پنج: روانکاوی نمی‌تواند مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان را درمان کند.
  واقعیت: روانکاوی به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا احساسات خود را تجربه کنند، آنها را در قالب کلمات ابراز نمایند، و کنترل بیشتری بر رفتار خود بیابند.
 • پندار شش: هزینه روانکاوی بسیار بالاست.
  واقعیت: در مقایسه با چه چیزی؟ بستری شدن در بیمارستان، انجام اعمال مجرمانه، خودکشی، دیگرکشی، و رنج مداوم، هزینه‌هایی فراتر از روانکاوی تحمیل می‌کنند. روانکاوی به پیشگیری از این پیامدهای آسیب‌رسان و هزینه‌ساز کمک می‌کند.
 • پندار هفت: روانکاوی بر مشکلات متمرکز است و به تقویت توانمندی‌ها نمی‌پردازد.
  واقعیت: روانکاوی ظرفیت احساسی فرد را از طریق پرورش توانایی تحمل، مدیریت، و درک احساسات خود غنا می‌بخشد. تاب‌آوری پیامد پذیرش و مدیریت احساسات منفی شدید، افزون بر تجربه احساسات مثبت و شناخت نقاط قوت خود است.
 • پندار هشت: روانکاوی رویکردی مبتنی بر شواهد تجربی تأییدشده نیست.
  واقعیت: بر مبنای شواهد پژوهشی، روانکاوی با ایجاد فضای احساسی و فرصت کشف معانی جدید، بدون هدایت و دستکاری افکار و احساسات بیمار، به درمان می‌پردازد.
 • پندار نه: روانکاوی برای همیشه در طول زندگی فرد تداوم می‌یابد و در نتیجه، مختص افراد ثروتمند است.
  واقعیت: روانکاوی بسته به نوع مشکل ممکن است حتی طی چند جلسه پایان یابد یا مدت‌ طولانی‌تری برای مشکلات پیچیده‌تر ادامه پیدا کند.

 

بایگانی خبرها و نظرها

وبسایت انتشارت بینش نو

دیدگاه خود را بنویسید