هفتمین و هشتمین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت با تأیید انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی- تجربه‌ای (IEDTA) در ایران صادر شد

هفتمین و هشتمین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت با تأیید انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی- تجربه‌ای (IEDTA) در ایران صادر شد.

آقایان علیرضا زرندی و مهدی رضا سرافراز موفق به تکمیل دوره سه‌ساله سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP) با نظارت و آموزش دکتر نیما قربانی در مرکز بینش نو شدند.

شایان ذکرست که در این مرکز، صدور مدرک افزون بر شرط تکمیل دوره سه‌ساله، مستلزم کسب نمره قبولی در امتحان تکمیلی و نیز گذراندن دوره اخلاق حرفه‌ای در روان‌درمانی است.

 

آرشیو دسته بندی ها : خبرها و نظرها

وبسایت رسمی انتشارات بینش نو


           
        

0 responses on "هفتمین و هشتمین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت با تأیید انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی- تجربه‌ای (IEDTA) در ایران صادر شد"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture