وقتی تعارض درون در دنیای بیرون خلق می‌شود

وقتی تعارض درون در دنیای بیرون خلق می‌شود، شیطان مشعوف می‌شود که ای آدمی، تو را با خود و دلت کاری نباشد، آتش فتنه را در برون خود بنگر و کاری کن! … دنیا بر مدار این درام در حال گردش است.

« جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید... »
13 مرداد 1400

0 responses on "وقتی تعارض درون در دنیای بیرون خلق می‌شود"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture