همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

2019/10/18
19 بازدید
اثرات منفی خیرخواهی‌های غافلانه,دکتر نیما قربانی,غرق شدن در خود و نیت‌های خود

همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

در این قسمت:
* غفلت از مشاهده اثر عمل خود بر دیگری
* غرق شدن در خود و نیت‌های خود
* اثرات منفی خیرخواهی‌های غافلانه

دیدگاه خود را بنویسید