نگاه به روانشناس: آرمانی‌سازی

نگاه به روانشناس: آرمانی‌سازی

در این قسمت:
* عوامل پیچیده و متعدد مشکلات روانی
* پندار آرمانی‌سازی و بی‌ارزش‌سازی روان‌شناسان
* ضرورت فهم خطر مشکلات روانی برای هر فردی در هر موقعیتی

0 responses on "نگاه به روانشناس: آرمانی‌سازی"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture