عجز در مهرورزی: اختلال وخیم روانی

عجز در مهرورزی: اختلال وخیم روانی

در این قسمت:

  • تولد مهر در دامان کین با هنر مادری
  • توازی زندگی ذهنی نوزاد و بیمار روانی
  • عجز در مهرورزی و خودشیفتگی

به قلم دکتر قربانی

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...
9 مرداد 1400

0 responses on "عجز در مهرورزی: اختلال وخیم روانی"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture