دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۲)

درباره دوره:
در حرکت از مسیر شیفتگی به شفقت آنچه که در زندگی روزمره با آن روبه‌رو می‌شویم، واکنش‌های روانی است که هریک به شکلی فرآیند رشد و پختگی شیفتگی به شفقت را مسدود و مختل می‌کند. در دوره دوم، داستان به شکلی پیش می‌رود که واکنش‌های روانی عمده‌ای که مانع از پرورش و تکامل مسیر خودشیفتگی به شفقت و جریان سیال احساسات آمیخته و پیچیده می‌گردد، به تصویر کشیده می‌شود.

20 دی 1400

0 responses on "دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۲)"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture