خشونت یا بیان صریح خواسته ها

خشونت یا بیان صریح خواسته‌ها

در این قسمت:
* پرخاش و انتقاد به مثابه دیوار صمیمیت
* ترجمه انتقاد به خواسته
* توجه به خواسته برآورده نشده: فراهم کننده توان بیان سازنده خشم

 

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...
وبسایت رسمی انتشارات بینش نو

0 responses on "خشونت یا بیان صریح خواسته ها"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture