اعطای اولین مدارک بین المللی ISTDP در ایران

2018/02/24
31 بازدید
اعطای اولین مدارک بین المللی ISTDP در ایران

اولین مدارک روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت با تایید انجمن بین المللی درمان‌های پویشی تجربه ای (IEDTA) در ایران صادر شد.

دکتر مهدی منوچهری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکـی آزاد، و دکتر فریبا جعفریان نمینی، نامزد دکتری روانشناسی دانشگاه تهـران موفق به تکمیل دوره سه ساله روان درمانی پویشی فشـرده و کوتـاه مـدت (ISTDP) با نـظارت و آمـوزش دکتر نیما قربانی در مرکز بینش نو شدند. در این دوره سه ساله سوپرویژن، ISTDP به صورت عملی در قالب تحلیل ویدئوی جلسات درمانی، ایفای نقش درمانی، بازسازی سیستم‌های دفاعی سوپروایزی که مخل روان‌درمانی است آموخته می‌شود. دکتر منوچهری و دکتر جعفریان نخستین اشخاصی در ایران هستند که آموزش‌های عملی ISTDP را به‌طور کامل گذرانده‌اند و موفق به دریافت این مدرک شده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۴۰ نفر با درجه دکترا و کارشناسی ارشد سوپروایزیISTDP در مرکز بینش نو هستند.

 

دیدگاه خود را بنویسید