از رنج به زجر

2020/05/08
30 بازدید

چگونه کاه، کوه می‌شود و جهل، رنج و  زجر

سکوت و کسالت به اضطرار و اسارت بدل می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید