اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بین بازگشایی ناهشیار و نتیجه

اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بین بازگشایی ناهشیار و نتیجه

آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی
انتشارات بینش نو
9 مرداد 1400

0 responses on "اثربخشی کلی ISTDP و رابطه بین بازگشایی ناهشیار و نتیجه"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture