اثربخشی روان درمانی پویشی

2013/09/23
15 بازدید

جاناتان شدلر، محقق و دانشیار دانشگاه کلرادو در مقاله ای با عنوان “اثربخشی روان درمانی پویشی” که در سال ۲۰۱۰ در مجله”American Psychologist” به چاپ رسید به بررسی اثربخشی روان درمانی سایکوداینامیک و تکنیک های آن پرداخته است.

چکیده این مقاله بیان می کند که شواهد تجربی از اثربخشی درمان روان پویشی حمایت می کنند. اندازه اثر روان درمانی پویشی برابر اندازه اثر گزارش شده برای دیگر درمان‌هایی است که همواره به عنوان درمان هایی براساس شواهد و مدارک و برخوردار از حمایت تجربی تبلیغ می شوند. علاوه بر این منافع درمانی در بیمارانی که تحت روان درمانی پویشی قرار گرفته اند پایدار بوده و به نظر می رسد که این افراد بعد از اتمام درمان نیز به پیشرفت و بهبودی ادامه می دهند. در نهایت، درمان های غیرروان پویشی تا اندازه ای ممکن است به این دلیل اثربخش باشند که درمانگران ماهرتر از تکنیک هایی استفاده می کنند که مدت ها جزء هسته نظریه و درمان روان پویشی بوده اند.  این تصور که رویکرد های روان پویشی از حمایت تجربی برخوردار نیستند با شواهد علمی موجود مطابقت نداشته و می تواند منعکس کننده انتشار گزینشی یافته های پژوهشی باشد.
برای دانلود و مطالعه اصل مقاله به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود و مطالعه اصل مقاله به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را بنویسید