آرمانی‌سازی

2019/12/06
20 بازدید
آرمانی‌سازی,پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به آرمانی سازی,تعارض بنیادین گرایش به آرمانی سازی و نقصان همیشگی واقعیت ها

آرمانی‌سازی

در این قسمت:
* تعارض بنیادین گرایش به آرمانی‌سازی و نقصان همیشگی واقعیت‌ها
* پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به آرمانی‌سازی
* ضرورت تحمل نقصان واقعیت‌ها برای توسعه فردی و جمعی

دیدگاه خود را بنویسید