واکنش هيجاني کودک به ناکامي

30

آذر'97

چگونه توهم قدرت مطلق رنگ می‌بازد؟

در این قسمت: واقعیت‌هایی که توهم بهترین بودن را می‌زداید واکنش هیجانی اولیه به ناکامیِ پندارِ قدرت و حس محق …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture