همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

26

مهر'98

همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران در این قسمت: * غفلت از مشاهده اثر عمل خود بر دیگری …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture