نویسنده: جان بارگ

22

فروردین'1

کتاب پیش از آنکه بدانی منتشر شد

نویسنده: جان بارگ مترجم: محمدهادی دهرویه نشر: بینش نو درباره کتاب: چرا ما می‌خواهیم خود را بهتر کنیم؟ از دیدگاه فردگرایانه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture