مترجم: علیرضا منشی ازغندی

04

آبان'98

چاپ نهم کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم منتشر شد

دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم (چاپ نهم) نویسنده: جان فردریکسون مترجم: علیرضا منشی ازغندی انتشارات بینش نو درباره کتاب: کتاب دروغ‌هایی که …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture