ماهنامه جان و تن

10

تیر'98

رنسانسی در روانکاوی! (مصاحبه اختصاصی با جان فردریکسون)

نازک‌کاری‌های روانکاوی مدرن در مصاحبه اختصاصی با جان فردریکسون دیوید مالان نتایج درمان کوتاه‌مدت با روانکاوی را با روانکاوی بلندمدت …

Read More

17

آذر'97

آیا عشق دفاع‌ها را در هم می‌شکند؟

گذشته را نمی‌توان «جبران کرد»! زندگی نواخته شده را نمی‌توان به قبل از نواخته شدن بازگرداند. آنچه ما در گذشته …

Read More

10

آذر'97

سه مطلب در باب «گفت و گوی شفابخش»

برویر و شاگرد و همکار نامدارش زیگموند فروید در خلال سخن گفتن با بیمارانشان به نتیجه ای شگفت رسیدند: گفت …

Read More