فهم عميق و دقيق مشکل در سايه ديدن فرايند شکل گيري مشکل

03

خرداد'98

چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟

چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟ در این قسمت: * فهم عمیق و دقیق مشکل در سایه …

بیشتر
Hide picture