ضرورت تحمل نقصان واقعیت ها برای توسعه فردی و جمعی

15

آذر'98

آرمانی‌سازی

آرمانی‌سازی در این قسمت: * تعارض بنیادین گرایش به آرمانی‌سازی و نقصان همیشگی واقعیت‌ها * پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture